20. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Årets søkertall til videregående opplæring viser at flere jenter søker de tradisjonelt guttedominerte utdanningsprogrammene. (Illustrasjon)

Flere jenter søkte guttedominerte utdanningsprogram

Over halvparten av søkerne til videregående opplæring har yrkesfag som førsteønske. Blant dem er det nå flere jenter som velger elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag. Det viser søkertallene til videregående opplæring skoleåret 2023–2024.
Annonse

– Ungdom følger i stor grad tradisjonelle kjønnsmønstre når de søker videregående opplæring. De siste årene ser vi imidlertid at flere jenter velger fag som tradisjonelt har vært dominert av gutter, sier Irene Hilleren, avdelingsdirektør for statistikk og dataforvaltning i Utdanningsdirektoratet.

Nøkkeltall fra årets søkerstatistikk
• Flere jenter søker de tradisjonelt guttedominerte utdanningsprogrammene.

Annonse

• 51 prosent av søkerne har yrkesfaglig utdanningsprogram som førsteønske.

• Søkningen til yrkesfag har økt de siste årene i et flertall av fylkene. I Oslo har utviklingen gått i motsatt retning. Her søker kun 25 prosent yrkesfag.

• Helse- og oppvekstfag har størst nedgang i antall søkere, både til skole og læreplass. Det er 1 700 færre søkere til vg1 sammenlignet med i 2020.

Store regionale forskjeller
Tallene viser at flere jenter velger elektro og datateknologi, i tillegg til teknologi- og industrifag.

Antall søkere til yrkesfag har generelt økt de siste årene i de fleste fylker.

– Andelen som søker yrkesfag har økt mest i Troms og Finnmark, mens utviklingen i Oslo har gått motsatt vei, forteller Hilleren.

I Møre og Romsdal, Nordland og Troms og Finnmark søker rundt 60 prosent av ungdommene et yrkesfaglig utdanningsprogram på vg1. I Oslo er andelen 25 prosent.

Færre søker helse- og oppvekstfag
Helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere på vg1. Etter flere år med vekst, har det imidlertid blitt færre søkere til helse- og oppvekstfag de siste fem årene.

Nedgangen har vært størst siden 2020, og det har blitt 1.700 færre søkere siden den gang.

Antall søkere til restaurant- og matfag og salg, service og reiseliv går også ned fra i fjor.

Økningen i antall søkere har vært størst i teknologi- og industrifag. Det er 1.100 flere søkere til teknologi- og industrifag på vg1 enn i 2019. Også i salg, service og reiseliv har antall søkere økt, med 780 flere søkere siden 2020.

Om statistikken
Statistikken er basert på registreringen i søkerportalen VIGO. Inntak til samtlige offentlige skoler gjøres gjennom denne portalen, mens bare noen private skoler er med i inntaksordningen. I Udirs analyser av søkertall er derfor bare offentlige videregående skoler inkludert.

Søkerne har mulighet til å forandre på rekkefølgen på ønskene sine utover våren. Fristen for dette varierer fra fylke til fylke. Derfor må tallene ses på som foreløpige, og de gir ikke det nøyaktige bildet på den endelige fordelingen av søkere til videregående opplæring for det kommende skoleåret.

Del:
Annonse