15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

- Dette er en viktig prinsipiell dom fra Høyesterett, sier rådgiver Camilla Brunfelt i Revisorforeningen. (Foto: Morten Brakestad)

HØYESTERETT: Betalte via bank, slapp erstatningsansvar

Kan du ved kjøp av tjenester holdes ansvarlig om leverandøren ikke gjør opp for seg overfor skattemyndighetene? Ikke om du betaler via bank, slår Høyesterett fast.
Annonse

Høyesterett har nylig avgjort en sak om hvorvidt en privatperson kan gjøres ansvarlig for en leverandørs svarte omsetning. I denne saken hadde kjøper engasjert et selskap registrert i utlandet til å føre opp en bolig. Dette selskapet betalte ikke merverdiavgift og var heller ikke registrert i merverdiavgiftregisteret.

Skatteetaten vendte seg da mot kjøper, og krevde han for den merverdiavgiften selskapet skulle betalt. Kjøper, som hadde betalt via bank, mente han ikke hadde opptrådt rettstridig eller uaktsomt, og viste til at han ikke kunne vite at selskapets arbeid ble utført svart.

Annonse

Retten slår fast at forbrukeren ikke kunne ilegges ansvar. I dommen blir det vist til at kjøper må kunne fri seg fra ansvaret ved å betale for tjenesten, eller eventuelt varer kjøpt sammen med tjenesten, via bank.

– Denne dommen viser hvor viktig det er å betale for varer og tjenester via bank, sier rådgiver Camilla Brunfelt i Revisorforeningen. En betaling via bank er sporbar og hindrer til en viss grad svart omsetning. På den måten kan du som forbrukere ta et selvstendig ansvar for at handelen gjøres «hvit».

– Forbrukere flest har ikke inngående kunnskap om hvordan de kan finne ut om en leverandør utfører arbeid svart. Å pålegge forbrukere et slikt ansvar vil derfor være både tyngende og urimelig, sier Brunfelt, som er glad for at Høyesterett nå har slått dette fast.

Del:
Annonse