20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leder Kristine Solstad-Nielsen, tillitsvalgt og sykepleier Stina Myhre, leder Trine Eriksen og verneombud Grete Haraldseth på Bråta syke- og aktivitetssenter.

Slik skal Drammen kommune få flere på jobb

Det er høyt sykefravær innen helse og omsorg, og det ønsker Drammen kommune å gjøre noe med. De har derfor satt i gang en satsing for sykehjem og hjemmetjenesten i kommunen. Målet er å finne ut hvordan de kan øke nærværet på jobb.
Annonse

– Nærvær handler om mer enn å være på jobb. Nærvær handler om mestring, utvikling, arbeidsglede, medvirkning og det å gjøre en forskjell, sier Sudhir Sharma, kommunalsjef for hjemmetjenester og institusjon i Drammen kommune.

Alle kommunens sykehjem, med sine 3.000 ansatte, er derfor med i satsingen «Alle til stede for arbeidsglede».

Annonse

Her jobber de for å øke nærværet. I stedet for å rapportere på sykefravær, er Drammen kommune opptatt av nærvær; alle de som er på jobb hver dag, og hvordan det kan bli enda flere av dem.

Da arbeidet startet opp i november hadde hjemmetjenester og institusjon i Drammen kommune, et nærvær på nærmere 89 prosent. Det håper de å øke gjennom denne satsingen.

– Sykefravær er mye mer enn bare økonomi. Med økt nærvær vil vi stå sterkere faglig i arbeidet og gi bedre tjenester til syke innbyggere som har behov for helsehjelp. Som kommunalsjef gleder jeg meg til å være en del av dette arbeidet, sier Sharma.

Sykepleier Sanja Bozovic-Vuletic, helsefag-elev Nesil Erdogan og helsefagarbeider Kristine Barosen Kortgaard er spente på resultatene av nærværssatsingen.

En bra dag på jobb
IA-rådgiverne Joachim Vesthaug og Tove Brita Sylte fra Nav Arbeidslivssenter Vest-Viken er med i prosjektgruppen. De hjelper de ulike lokale partsgruppene å få arbeidet i gang.

-Vi bruker STAMIs arbeidsmiljøverktøy «En bra dag på jobb» i prosessen, forteller Tove Brita Sylte.

Det hele startet med at de ulike enhetene og avdelingene hadde hver sine kick-off der de fikk se filmer om arbeidsmiljø og typiske utfordringer som rammer deres bransje. Deretter samles de ansatte til et statusmøte og snakker om hvilke utfordringer som finnes på arbeidsplassen deres.

– Leder, tillitsvalgt og verneombud er veldig dyktige og samarbeider om å være prosessansvarlige i hver enhet. Det er veldig gøy å få være med på en så stor og spennende satsing sammen med Drammen kommune, sier Sylte og Vesthaug.

Tid til å snakke sammen
Da ansatte på Bråta syke- og aktivitetssenter i Mjøndalen var samlet for å finne gode tiltak, var tillitsvalgt Stina Myhre glad for at de får jobbe med dette sammen. 

– Vi står i mange dilemmaer i jobben vår. Det har vært veldig nyttig at alle ansatte får uttale seg og samarbeide om gode tiltak, sier sykepleieren.

Myhre tror et av tiltakene vil bli å få i gang refleksjonsgrupper.

– Det er utrolig viktig at det blir satt av tid så vi kan snakke sammen.

Helsefagarbeider Kristine Barosen Kortgaard er også glad for å bli involvert i hvordan de kan jobbe smartere. Sammen med kollega og sykepleier Sanja Bozovic-Vuletic og helsefag-elev Nesil Erdogan har hun satt opp ulike problemområder og forslag til tiltak.

– Nå håper jeg bare at det kommer noe ut av alt dette, at vi vil se konkrete forbedringer i arbeidet. Jeg har jo vært med på lignende prosesser før uten at det har ført til så mye, så nå håper vi på tydelige resultater, sier Kortgaard.

Fra venstre: Tillitsvalgt Greta Myhre, IA-rådgiver fra Nav Arbeidslivssenter, Tove Brita Sylte, og lederne Trine Eriksen og Kristine Solstad-Nielsen er glade for at Drammen kommune satser stort på å øke nærværet på sykehjem og i hjemmetjenesten.

Det handler om tillit
Trine Eriksen har vært leder innen helse og omsorg siden 90-tallet, og har nå ansvar for nattevaktene og hjemmehjelptjenesten.

– Dette er et veldig bra opplegg og er blitt tatt godt imot, sier hun.

Eriksen vil anbefale verktøyet «En bra dag på jobb» til alle som vil jobbe med nærvær på sykehjem eller i hjemmehjelptjenesten.

– Problemstillingene i verktøyet er veldig gjenkjennelige for vår bransje, med gode eksempler. Jeg er spesielt glad for at det er egne filmer for hjemmetjenesten, da arbeidshverdagen der er forskjellig fra sykehjem, sier Eriksen.

Hun mener at tillit er sentralt for nærværet på jobben, og forteller at årene med ledererfaring har gjort at hun har utviklet seg som leder på dette området.

– Jeg har lært å vise tillit. Jeg stoler på de ansatte og liker å se dem utvikle seg.

Du kan ikke rekke alt
Kristine Solstad-Nielsen er ny leder på Bråta omsorgssenter på dag- og kveldstid. Hun sier at nærværssatsingen er ekstra verdifull for henne som ny leder.

– Vi blir jo godt kjent, og så er det veldig spennende med tiltakene de ansatte har satt opp. Etterpå skal vi i HMS-gruppa se på forslagene og finne to bevaringspunkter og problemområder med tiltak, forklarer Solstad-Nielsen.

Hun mener at det å velge ut og prioritere et par tiltak er noe av det viktigste.

Arbeidsmiljø handler om å få oppgavene gjort på en god måte, og på sykehjem er det mange ulike oppgaver å håndtere. Trine Eriksen er opptatt av at det vil slite på og ha dårlig samvittighet for det du ikke rekker på en travel dag.

– Det er viktig å forstå at du rekker det du rekker, du kan ikke rekke alt. Pasientene er det viktigste, de andre praktiske tingene får heller vente litt, sier Eriksen.

Hun legger til at de har fått god hjelp fra Nav.

– Det å ha den tryggheten i både Joachim og Tove fra Nav Arbeidslivssenter med oss i prosjektgruppa er veldig fint, sier Eriksen.

Avtroppende prosjektleder Anette Petersen forteller at partsamarbeidet er sentralt i nærværssatsingen, og at det er avdelingenes verneombud og tillitsvalgte som sammen med leder har hovedansvaret for tiltakene som skal gjennomføres videre.

– Dette arbeidet skal vi bruke god tid på – vi skal jobbe med nærværet i hele 2023. Sammen skal vi finne metoder som fremmer et godt arbeidsmiljø hos oss, sier Petersen.

Tillitsvalgt Stina Myhre (til høyre) er glad at det blir satt av tid så de får snakket sammen i avdelingene for å finne gode tiltak. Her er ansatte på Bråta samlet til tiltaksmøte.
Del:
Annonse