4. desember 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Borghild Lobben (t.v.) overrakte gaven på 70 bøker til Ann-Kristin Dramdal og Gry Nordahl på Eikertun i dag.

Nå skal det synges enda mer på Eikertun Helsehus

70 sangbøker og ukentlige sangstunder skal gjøre livet på Eikertun litt lettere og lystigere. I dag fikk nemlig institusjonen overrakt gaven i forbindelse med en litt tidlig påskegudstjeneste i festsalen.
Annonse

Kaffe, kringle med godt med melis og sangbøker sto på «menyen» da prest Anne-Jorun Bakken holdt en litt tidlig påskegudstjeneste for beboerne på Eikertun i dag. Men det som fikk mest oppmerksomhet var overrekkelsen av bokgaven på 70 sangbøker med ekstra stor skrift slik at alle kan lese teksten.

Bakgrunnen for gaven er at Diakonien i Øvre Eiker kirke fikk 13.500 kroner fra Barne- og Familiedepartementet som skulle fordeles via Kirkerådet. Med det populære Demenskoret friskt i minne, falt valget på leservennlige sangbøker som de eldre beboerne både på og rundt Eikertun kunne bruke.

Annonse

Sang og musikk har stor betydning for trivselen på institusjoner som Eikertun. Ukentlige sangandakter har vist det, og sangen frembringer både gamle minner, historier og en stor glede av det å kunne synge. Og det er ikke bare religiøse sanger vi snakker om her. De nye sangbøkene inneholder det meste for å favne et bredest mulig publikum.

Det ble kaffe og kringle på alle som var med på en litt tidlig påskegudstjeneste og bokgaveutdeling i festsalen på Eikertun.

Etablerer sangstund – ikke demenskor
Tjenesteleder med ansvar for trivsel og mestring på Eikertun, Gry Cora Christensen Nordahl, understreker overfor Eikernytt.no at de ikke vil etablere et demenskor i første omgang. Dette fordi sangstunden skal favne bredere og være for alle på og rundt institusjonen.

– Vi ønsker å samle flere grupper – ikke bare demente. Her kan også ansatte være med om de ønsker det, sier Gry.

Hver torsdag fram til sommerferien skal de ha sine sangstunder og det hele ender med en skikkelig konsert. Hva som videreføres etter den, er fortsatt noe usikkert, men at det skal synges mer på Eikertun enn til nå, er helt sikkert.

Det er også lagt opp til at pårørende til de eldre på institusjonen, kan være med på disse samlingene og på den måten får ta del i det gode sanghumøret.

Skal bidra med sang og musikk. Dirigent Ann-Kristin Eidsvåg kunne ikke stille, men det gjorde gitarist og psykiatrisk sykepleier, Bjørn R. Bergersen, prest Anne-Jorun Bakken, Gry Nordahl og vernepleier Heidi Grete Aasland. (Foto: Privat)

Del:
Annonse