12. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Statskog tilby jaktterreng på elg for alle etter loddtrekning. (Foto: Kjartan Trana)

Nå kan du igjen søke Statskog om elgjakt

Tusenvis av jegere legger i april sitt lodd i potten i håp om elgjakt hos Statskog. Tilfeldig trekning avgjør hvem som får tilslaget.
Annonse

Statskog forventer søknader fra om lag 800 jaktlag i løpet av søknadsperioden, fordelt på rundt 150 ledige tilbud.

– Det er nok flere årsaker til at etterspørselen etter Statskog-jakt er høy. Mange steder er det vanskelig å få innpass, mens våre tilbud er åpne for alle. I tillegg tilbyr vi en del svært attraktive terreng, uten at etterspørselen gir høyere pris, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Annonse

Noen steder er det mellom 100 og 200 jaktlag som søker om samme terreng. Andre steder er mulighetene for å bli trukket ut betydelig høyere.

Avskytingsstatistikken viser totalt sett en nedgang i felte elg hos Statskog over tid (1.144 felte elg i 2018 mot 981 felte elg i 2022).

Statskog dreier jaktinnsatsen over på unge dyr (kalver og ungdyr), og tilpasser elgbestanden til beitegrunnlaget.

Etter flere år med høyere avskyting og økt predasjon fra ulv, synker elgbestandene i Sør- og Øst-Norge. Det er fortsatt en økning i elgstammene i Nordland og deler av Troms.

Ifølge SSB ble det felt 27.500 elg i Norge i jaktåret 2022/2023. Utbyttet har ikke vært lavere siden jaktåret 1989/1990.

Statskog forvalter elgjakta på 33 millioner dekar og sikrer allmennheten betydelige jaktmuligheter både i Nord-Norge og Sør-Norge.

I Sør-Norge finner du følgende terreng:
– Hjerkinn utmål på Dovre
– Øksne, Korbu, Kampenhaug og Barlindalen i Sølvverket/Kongsberg
– Ljørdalen i Trysil
– Markheia, Storefjell og Vølane i Gjerstad

Del:
Annonse