23. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det som bekymrer mest, er at så mange unge dør på veiene. Derfor er Vegvesenet opptatt av å gi dem så god føreropplæring som mulig. (Foto: Bård Asle Nordbø, SVV)

Seks trafikkdrepte i mars – fortsatt mange unge som dør

17 personer har mistet livet på norske veier i årets tre første måneder. Dette er seks flere enn i tilsvarende periode i fjor. Mer enn halvparten av de omkomne var unge mennesker. I mars omkom seks personer i trafikken.
Annonse

Det viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av dødsulykkene.

– Fjorårets første kvartal hadde spesielt lave ulykkestall. I år ser vi en økning tilbake til nivået vi hadde før pandemien. Det som bekymrer mest, er at mange unge dør på veiene. Derfor er vi opptatt av å gi dem god føreropplæring slik at de er rustet til å ta gode og sikre valg i trafikken. I tillegg formidler vi viktig kunnskap gjennom målrettede kampanjer om fart og oppmerksomhet, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Annonse

Seks døde i Rogaland
Rogaland har vært hardest rammet i årets tre første måneder, med seks drepte i fem ulykker. I Troms og Finnmark omkom tre, mens det var to som døde i hvert av fylkene Møre og Romsdal og Viken. Fylkene Innlandet, Nordland, Vestland og Trøndelag hadde ett dødsfall hver.

Ingen har omkommet på veiene i Oslo, Agder og Vestfold og Telemark så langt i år.

Mer om dødsulykkene
15 menn og to kvinner omkom i trafikken i årets tre første måneder, der nesten halvparten av ulykkene involverer unge menn. 12 omkom i personbil, og 10 av de 17 som er omkommet døde i ulykker med tungbil involvert.

Nesten halvparten av de omkomne i årets første måneder mistet livet i møteulykker, men det er også fire fotgjengerulykker. I mars ble to unge gutter drept da de kjørte ut i vannet i Rogaland, og få dager senere døde også en ung mann da han kjørte av veien i samme fylke.

Hold oppmerksomheten oppe i påsken
Vi er nå inne i påskehøytiden. Mange er på eller skal til fjellet. Det er fortsatt full vinter de fleste steder og varierende værforhold.

– Vi vil benytte denne anledningen til ytterligere å forsterke rådet om å være oppmerksomme i trafikken og avpasse fart og ferdsel etter forholdene, sier veidirektøren.

Del:
Annonse