12. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Hilberg Ove Johansen i AMCAR.

550.000 entusiastkjøretøy, MC og fritidsbåter tåler ikke den nye bensinen

MENINGER: Vi i AMCAR er rystet av nyheten om at E10-bensin blir hovedprodukt på norske bensinstasjoner fra april. Vi frykter at denne drivstofftypen kan føre til alvorlige hendelser både på veien og på sjøen i årene som kommer. I verste fall liv kan gå tapt.
Annonse

E10-bensin inneholder 10 prosent etanol, som over tid kan forårsake alvorlige problemer for entusiastkjøretøy og båter som ikke er konstruert for å tåle etanol. Til nå har 95 oktan bensin inneholdt opp til fem prosent etanol, og har med et skrik fungert som nødalternativ der etanolfri 98 oktan E0 ikke har vært tilgjengelig.

Innføring av 95 oktan E10 kunne vært problemfritt hvis etanolfri bensin var tilgjengelig over hele Norge. Slik er det dessverre ikke. Enkelte steder må vi kjøre i flere timer for å fylle etanolfritt. På sjøen er situasjonen enda verre. Etanolfri bensin er ikke å oppdrive hos landets marinaer.

Annonse

95 oktan E10 i biler som krever 98 oktan E0 gir skade på motoren og i verste fall brann. Etanol etser i kontakt med materialer i drivstoffkretsløpet og er et løsemiddel som degraderer gummi og gir sprekker og sprøhet i slanger, tetninger, O-ringer og membraner. Bensin på avveie i et lukket motorrom, det være seg båt eller bil, er direkte farlig.

AMCAR har de siste ukene tatt opp saken med myndighetene, stortingspolitikere og drivstoffbransjen. Vi opplever i stor grad å bli møtt med skuldertrekk og resignasjon over våre bekymringer. Vi mener det er naturlig å sammenligne denne saken med situasjonen rundt ladeboksen Easee. Her har man nå beordret full salgsstopp i Sverige.

Årsaken er mistanke om at ladeboksene ikke oppfyller nødvendige dokumentasjon- og sikkerhetskrav og kan være brannfarlig.

«Vi kan ikke vente med å fatte en beslutning til det begynner å inntreffe ulykker. Vi må se på risikoen for ulykker, og her har vi sett at det finnes en risiko fordi ladeboksene ikke oppfyller sikkerhetskravene», sier Per Samuelsson i Elsäkerhetsverket til NRK. En føre var-holdning.

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) vurderer nå om de skal innføre samme tiltak i Norge. Hvorfor bryr ikke norske myndigheter seg om 550.000 kjøretøy og fritidsbåter? Vi forstår det ikke.

AMCAR har også vært i kontakt med drivstoffbransjen, men de ønsker ikke å engasjere seg. De kan heller ikke garantere at 98 oktan forblir etanolfri i fremtiden. AMCAR mener forsyning av drivstoff har en sentral samfunnskritisk funksjon. Drivstoffbransjen opptrer uansvarlig når de ikke sikrer god tilgang på etanolfri bensin i hele Norge.

Med bare én prosent solgte bensinbiler i mars 2023 begynner det å haste med å få sikret tilgang til riktig drivstoff, før alle bensinpumpene er tatt bort til fordel for ladepunkter. Derfor slår vi nå alarm.

Myndighetene, politikere og bransjen må våkne og anerkjenne behovet for en forutsigbar nasjonal tilgang på etanolfri 98 oktan umiddelbart. Tiltaket som vil løse problemet er krav om tilgjengelig etanolfritt drivstoff på hele Norges veisystem. I tillegg kan vi vurdere reduserte avgifter på drivstoffet som skal sikre riktig kvalitet på tanken og i tillegg frita denne sikringskvaliteten fra omsetningskravet. Det vil sukre pillen for bensinstasjonene som vil få økte kostnader ved et krav om å tilby 98 oktan E0.

Etanolholdig bensin er drepen for mange motorer. Skadepotensialet er enormt, det er fare for store tap av verdier, alvorlige personskader og mulig tap av menneskeliv hvis noe ikke skjer. 

Våren er tid for å klargjøre entusiastbiler for etterlengtet cruising og for å polere fritidsbåten. Denne vårdrømmen får dessverre en vemmelig bismak takket være en ignorant drivstoffbransje og fraværende myndigheter.

Hilberg Ove Johansen i AMCAR

Del:
Annonse