19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Forfatter av innlegget – Lasse Haugen – ordførerkandidat for Arbeiderpartiet.

Skolene i Øvre Eiker: Arbeiderpartiet skal ta ansvar

MENINGER: Øvre Eiker Arbeiderparti er beredt til å ta ansvar for at skolene i kommunen videreutvikler seg. Da skal vi sørge for trygghet for elevene, høyt læringsutbytte og tillit til de ansatte.
Annonse

Vi skal prioritere og sikre nok kvalifiserte lærer, og et oppvekstmiljø der alle blir sett og ingen utelatt. Dette skal sikres ved å sørge for at kommunen prioriterer etter- og videreutdanning innenfor flere fag og områder som klasseledelse, digitale hjelpemidler, tilpasset opplæring og spesialpedagogikk.

Videreutdanning skal lønne seg. Det kan være med på å skape motivasjon, mestringsfølelse, i tillegg til at det kommer elevene våre til gode. For Øvre Eiker kommune trenger flere faglærte lærere. Vi mener at det skal lønne seg med videreutdanning, og vi skal jobbe for at ekstra studiepoeng skal gi uttelling.

Annonse

Det er en kjensgjerning at det i vår kommune mangler lærerutdannede til å bekle rollen som kontaktlærere og faglærere. Vi skal, og må, se på våre rekrutteringsprosesser og evne å selge inn «Øvre Eiker skolen» som en framtidsrettet, trygg og god arbeidsplass.

Øvre Eiker Arbeiderparti skal i den forbindelse initiere et arbeid som fornyer kommunens strategier for økt læring i et stabilt og godt skolemiljø. I dette arbeidet henger medvirkning fra hele organisasjonen høyt. Fra politikere, til administrasjon og ut til skolene, hvor medskaping og medvirkning fra ledere, lærere, organisasjonene og elever systematiseres. Det er aktørene i skolen som kjenner den virkeligheten vi lever i, og det er disse som skal være med på å skape fremtiden. Dette vet vi arbeidstakere er opptatt av. Dette kommer elevene til gode.

Trygghet er et samlebegrep som skal romme arbeidstakere og elever. Øvre Eiker Arbeiderparti mener at enhver elev i skolene våre, skal gå inn gjennom skoleporten med visshet om at de kommer til å møte en skolehverdag som er trygg og god.

Da må arbeidet med læringsmiljøet intensiveres, og Øvre Eiker Arbeiderparti mener at det blir viktig i de kommende budsjettene å prioritere et strukturert og planmessig arbeid rundt dette. Vi holder døra åpen for flere yrkesgrupper inn i skolen, men samtidig så er det styrking av lærerens mulighet til å være lærer som skal prioriteres.

For å få til dette, er nok tid og tillit viktige stikkord. Vi vil ta til orde for å redusere rapporterings- og dokumentasjonskrav, og heller fokusere på kvalitet ut i klasserommene. En lærer skal undervise, planlegge undervisning, gjennomføre etterarbeid, ha kontakt med foresatte og sørge for at elevene opplever utvikling, et godt læringsmiljø og trygghet. Det handler om å lage sterke fellesskap hvor alle skal kjenne på et «gyldig vi». Et sted hvor vi kan lede, undervise, bli undervist og få ut potensialet som ligger i oss som enkeltindivider. Effekten vil bli et sterkt kollektiv.

Øvre Eiker Arbeiderparti går til valg på ordene «Trygghet, tillit og gode tjenester». De ordene forplikter oss. Til handling. Til å ta ansvar.

Lasse Haugen
Ordførerkandidat for
Arbeiderpartiet i Øvre Eiker

Del:
Annonse