16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Et flertall mener synsundersøkelser av barn bør dekkes av det offentlige. (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Stort flertall mener: Barns syn er det offentliges ansvar

Ni av ti nordmenn stiller seg positive til offentlig finansiering av synsundersøkelser for barn under 18 år, viser en ny kartlegging.
Annonse

I fjor ble det innført et offentlig tilskudd som dekker deler av utgiftene til briller til barn.

Synsundersøkelsen hos optiker dekkes ikke. Det mener et stort flertall av befolkningen er feil, ifølge undersøkelsen Helsepolitisk barometer som er gjennomført av Kantar. Her har et representativt utvalg på 2.000 nordmenn deltatt.

Annonse

65 prosent mener synsundersøkelsen av barn under 18 år bør dekkes i sin helhet av det offentlige. Totalt mener 91 prosent at denne utgiften helt eller delvis bør finansieres av myndighetene.

– Disse funnene viser at befolkningen bryr seg om synet til barn og unge og ønsker at det offentlige skal ta hovedansvaret for å dekke synsundersøkelse hos optiker, sier Tina Alvær.

Hun er daglig leder i optikerbransjens forening Synsinformasjon.

Viktig undersøkelse
En synsundersøkelse er nødvendig for å avdekke eventuelle synsfeil.

– En slik undersøkelse hos optiker kan avdekke behov som enkelt kan korrigeres med briller, men også andre tilstander som må følges opp. I noen tilfeller er det nødvendig at optiker henviser barna til øyelege, men for de aller fleste løses problemet der og da etter synsundersøkelsen, sier Tina Alvær.

Noen ganger kan barn utredes for dysleksi eller atferdsproblemer, når de i realiteten har en synsfeil som lett kan korrigeres.

Flere trenger støtte
I fjor høst ble det innført en ordning med tilskudd til barnebriller. Ordningen skulle fange opp over 140.000 barn, men frem til nå er det kun 21.000 som har søkt om støtte.

– Dersom støtteordningen også dekker synsundersøkelsen og en større del av brillens kostnad, vil langt flere få støtte. I dag ligger en stor del av kostanden på den enkelte. Høy egenbetaling kan være en viktig grunn til at mange barn som trenger synshjelp, ikke får det, mener Tina Alvær.

I dag gjøres det ingen systematisk undersøkelse av barns syn etter 4-års kontrollen på helsestasjon. Etter det ligger ansvaret på foreldre eller barna selv.

– Synet endrer seg gjennom oppveksten. Vi ønsker tettere oppfølging av synet gjennom barneårene og at det offentlige tar et større ansvar for det, mener Tina Alvær i Synsinformasjon.

Del:
Annonse