25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det generelle bålforbudet er laget for å forhindre store branner i en periode av året der faren for gress- og skogbranner er stor. (Illustrasjonsfoto fra Unsplash)

Innfører generelt bålforbud fra 15. april

Lørdag 15. april trer det generelle bålforbudet i kraft. Forbudet gjelder fram til 15. september. I denne perioden er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og åpen ild i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen.
Annonse

– Det generelle bålforbudet, som gjelder fra 15. april til 15. september, betyr at det er forbudt å tenne bål, engangsgrill, bålpanner og annen åpen ild i skog og utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, men vi oppfordrer alle til å være ekstra forsiktige særlig i områder der det har vært lite nedbør. Ved usikkerhet bør du ta kontakt med lokalt brannvesen, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Vær varsom
Søtorp oppfordrer til å være varsom og viser til at mange gress- og skogbranner har startet som følge av kaffebål som ikke var forsvarlig slokket eller etter gjenglemte engangsgriller. Gnister kan fly langt og selv om det er vått og fuktig der du er, kan det være tørt like i nærheten.

Annonse

– Ta heller med varm mat på termos, enn å risikere å starte brann ute i naturen. Det er viktig å ikke belaste brannvesenet unødig, og brudd på regelverket kan straffes med bøter, poengterer Søtorp.

Benytt godkjente bålplasser
Den som tenner bål, er selv ansvarlig for å slokke det helt og rydde opp etter seg. Mange kommuner tilrettelegger for bålbrenning ved å etablere godkjente bålplasser. Disse er det normalt tillatt å bruke hele året.

Søtorp anbefaler bruk av disse der de finnes. Du finner en oversikt over godkjente bålplasser på din kommunes nettsider.

Klimaendringer har medført at skogbrannsesongen kan strekke seg langt utover perioden for det generelle bålforbudet, og vi merker oss at det allerede har vært en rekke gressbranner. Derfor kan norske kommuner innføre bålforbud når som helst i løpet av året dersom brannfaren er spesielt stor. Dette er hjemlet i § 3 i Forskrift om brannforebygging som ble utvidet med virkning fra 11. juni 2020.

Råd for bål i skog og utmark:
• Respekter det nasjonale bålforbudet 15. april til 15. september

• Følg med på skogbrannvarselet og følg rådene fra ditt lokale brannvesen

• Bruk godkjente bålplasser hvis du skal tenne bål

• Tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til nærliggende brennbart materiale

• Vær obs på vindretning og vindstyrke

• Unngå å brenne materiale som gir gnister

• Forlat aldri bålet før du er sikker på at det skikkelig slokket.

• Du kan grille i egen hage, men det skal ikke være til sjenanse for naboene

• Unngå bruk av engangsgriller

Del:
Annonse