1. juni 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Mange kvier seg for å ring 113, men er det akutt fare for liv og alvorlig sykdom er dette det første du skal gjøre.

– Er du redd for at liv og helse i fare? Ikke vent og se – ring 113

En telefon til 113 kan bety forskjellen på liv og død. Men mange er i tvil om når de skal ringe nødnummeret, og bruker det feil. Og det er ikke bare nå i påsken det er viktig å varsle på riktig måte.
Annonse

– Det er viktig å ringe 113 når det står om liv og helse. Det vil si når noen har en sykdom eller skade som truer livet, eller du har en sykdom eller skade som påvirker livet så mye at det er farlig, sier Stephen Sollid.

Han er leder for prehospital klinikk på Oslo universitetssykehus og tidligere mangeårig lege i luftambulansetjenesten og redningstjenesten.

Annonse

– Vi ser at det er usikkerhet rundt riktig bruk av det medisinske nødnummeret 113. Dersom du tror eller vet at noen har en livstruende sykdom eller skade, så skal du ringe 113 med en gang. Det er viktig at folk bruker nødnummer 113 riktig, sier Sollid.

Alt for mange bruker 113 feil
Ifølge tall fra Nasjonalt Traumeregister skjer det i Norge i gjennomsnitt 20 alvorlige ulykker hver eneste dag. Av disse er to-tre ulykker livstruende. Men folk kvier seg for å ringe.

– For noen kan det å ringe 113 virke skummelt. Andre kan kvie seg for å hjelpe en som trenger det. Men på 113-sentralene jobber det profesjonelle helsearbeidere som har lang erfaring med pasienter. De vet hva som er farlig og ikke farlig og er på jobb for å hjelpe deg, forklarer Sollid.

En Norstat-undersøkelse fra 2020 viser at en tredjedel av Norges befolkning ikke ville prioritert å ringe 113 i en akutt situasjon. De ville sjekket puls eller lagt personen i stabilt sideleie før de ringer etter hjelp.

– Det er vel og bra, men ikke riktig. Når det står om liv og helse er det viktigste å ringe 113 med en gang.

Ring når liv og helse er i fare
Onsdag 22. mars startet Akuttaksjonen i regi av Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årets aksjon har til hensikt å senke nordmenns terskel for å ringe nødnummeret 113 ved akutt sykdom og skade som truer liv og helse.

– Som innringer er det viktig å prøve å forklare hva som har skjedd. Det er ikke alltid så enkelt, derfor kan 113-operatørene nå starte en videosamtale med innringeren, slik at de selv kan se hva som er galt. Stephen Sollid påpeker at de ansatte er drillet i å vurdere akutte situasjoner, slik at de kan sende ut riktig hjelp.

Og klinikksjefen har en klar oppfordring:
Når liv og helse er i fare: Ikke vent og se, ring 113.

Gratis nød-app
Sollid anbefaler også å laste ned appen Hjelp 113. Den er gratis og anbefalt av Helsedirektoratet.

– Den kan gjøre varslingen lettere. Den har knapper for 110, 112, 113 og liste over viktige telefonnummer til blant annet nærmeste legevakt. I tillegg viser den GPS-posisjonen din.

Et veldig nyttig hjelpemiddel når du ferdes ute i skog og mark, understreker klinikksjef Stephen Sollid:

– Vet vi hvor du befinner deg, blir det mye lettere å finne deg og gi deg den hjelpen du trenger.

NÅR SKAL DU RINGE 113?
• Ved disse tilfellene skal du ALLTID ringe 113:

Bevisstløshet – sterke brystsmerter
• Store pustevansker • Plutselig problem med å prate, smile eller løfte • Alvorlig skade, store blødninger eller voldsomme akutte smerter

 Husk at ingen redder liv alene. Av og til må du ta det første steget. 

APPEN «HJELP 113»
• Stiftelsen Norsk Luftambulanse har utviklet mobilappen «Hjelp 113».

• I appen kan du ringe til alle nødsentralene (110, 112 eller 113) eller finne telefonnummer til nærmeste legevakt.

• Appen sender automatisk melding om hvor du er. Med GPS-koordinatene får luftambulansen og andre nødetater nøyaktig posisjon.

• Hjelp 113 er lastet ned to millioner ganger. Appen er gratis. Husk å aktivere appen når du har lastet den ned.

Appen Help 113 sende automatisk GPS-posisjonen din og gjør det enklere for et ambulansehelikopter å finne deg ute i terrenget.
Del: