19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Damslett-hytta får solcellepanel for å bedre brannsikkerheten på stedet. (Foto: Åshild Woie)

UNI-støtte sikrer solcellestrøm på DNT-hytter

DNT Drammen og Omegn får økonomisk støtte til å installere solcellestrøm på åtte av foreningens ubetjente turisthytter. Den nye Damslett-hytta er en av dem.
Annonse

Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 12. april besluttet å innvilge kr 150.000 til prosjekt.

I turistforeningene registrerer de noe økt brannrisiko på ubetjente hytter da mange nye brukere har liten erfaring og forståelse med bruk av åpen ild. Dette gjelder både stearinlys, oljelamper, gassbluss eller ovnsfyring.

Annonse

De har nå installert små solcelleanlegg og elektrisk lys ved blant annet alle senger i to av hyttene. Forbruket av stearinlys er helt borte fra soverom og er sterkt redusert ellers. Det er også utfordringer med å holde enkle røykvarslere og CO-varslere med små batterier i funksjon til enhver tid.

Batteriene tåler dårlig frost (hyttene står jo helt kalde mellom besøk) og det er også mye feilalarmer ved matlaging og ovnsfyring. Gjestene stopper alarm ved å ta ut batterier og de settes ikke på plass igjen.

Erfaringene gjør at de for økt sikkerhet ønsker å gå videre og installere solcelleanlegg med batteripakke på alle ubetjente hytter uten tilgang på 230 volt strøm fra nett:

a) For å unngå bruk av stearinlys i soverom og begrense bruken ellers.

b) Kunne installere mer avanserte røykvarslere og CO-varslere med kablet strøm fra solcelleanlegg og med sikre løsninger for automatisk tilbake stilling etter feilmeldinger.

c) Gi god lademulighet for mobiltelefoner som sikrer nød anrop for hytter der det er dekning på hytta eller for eksempel på høydedrag i nærheten.

Planen er at det skal monteres slike løsninger på disse turisthyttene:

• Toveseter og Dusehesten
• Dalabu og Mårbu, avd. Selvbetjent
• Svarvestolen og Damslett
• Garsjøkoia og Holtefjellhytta

Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som gir økonomisk støtte til tiltak som verner mennesker og fortidsminner. Stiftelsens ideelle formål er å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern.

Hensikten er å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.

Styret i Stiftelsen UNI har i 2023 bevilget mer enn 30 millioner kroner til i overkant av 93 forskjellige prosjekter.

Del:
Annonse