14. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Konsernsjef i Posten, Tone Wille, med de nye frimerkene som ble lansert på Svalbard. (Foto: Posten/Tore Hole Oksnes)

Posten med historisk frimerkelansering – på Svalbard

Aldri før har frimerker blitt lansert så langt nord i verden. I Longyearbyen på Svalbard er årets første frimerker avduket denne uken.
Annonse

– Posten har en lang historie på Svalbard og vi har verdens nordligste postkontor i Longyearbyen. Da er det både naturlig og med stolthet vi nå lanserer frimerker med motiver fra denne unike øygruppen, sier konsernsjef i Posten, Tone Wille.

Den aller første postgangen som ble opprettet på Svalbard var det hvalfangere som stod for. De benyttet flaskepost i Kobbefjorden på 1600-tallet. Fangstmennene etterlot posten i flasker på det som den dag i dag kalles «Postholmen» og på vei til eller fra fiske hentet eller la fangstmennene igjen post til kollegene.

Annonse

– I 1896 ble den første «normale» postgangen satt i gang på øygruppen. Fortsatt utgjør postgangen en viktig livsnerve for Svalbardsamfunnet. I tillegg er postkort og nettopp frimerker populært blant turister og folk her på Svalbard, sier Wille.

På de nye frimerkene er det Svalbard-rein og Forlandet nasjonalpark som er avbildet. Sistnevnte har i år 50-årsjubileum som nasjonalpark etter at mer enn halvparten av Svalbard ble vernet i 1973.

FAKTA:
• Posten lanserer i år to nye frimerker med Svalbard-motiv.

• Motivene viser Svalbardrein som nærmest var utryddet på 1920-tallet, men som i dag består av 20.000-25.000 dyr. Stammen er regulert gjennom begrenset jakt.

• Forlandet nasjonalpark er motivet for det andre frimerket. Nasjonalparken som omfatter hele øya Prins Karls Forland ble vernet i 1973. I dag er det sju nasjonalparker og 22 verneområder på Svalbard.

Del:
Annonse