28. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bruken av kunstig intelligens brer stadig om seg og mange er skeptiske. (Foto: Canva)

43 prosent av oss er bekymret for bruk av kunstig intelligens

43 prosent av de spurte svarer i en undersøkelse at de er bekymret eller svært bekymret for hvordan fremtiden påvirkes av kunstig intelligens. 25 prosent er ikke bekymret i det hele tatt.
Annonse

Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Kvinner er noe mer bekymret enn menn (46 vs. 40 prosent). Av de yngre (18-29 år) svarer 44 prosent et de i svært stor grad eller i stor grad er bekymret. Det er helt likt de som er i aldersgruppen 60 år pluss.

Annonse

De som er minst bekymret bor i Oslo. Her svarer 29 prosent at de i liten grad eller i svært liten grad er bekymret for hvordan kunstig intelligens vil påvirke fremtiden.

Direktør i Nkom, Pål Wien Espen sier han forstår at nordmenn ikke er udelt positive til kunstig intelligens.

– EU har nå innført lover som skal passe på blant annet bruken av personopplysninger når vi benytter sosiale medier som YouTube, Facebook og TikTok. Det er bra, men vi trenger også kontroll med bruken av kunstig intelligens. EU går foran også på dette området, men forslaget til ny lovgivning (AI-Act) trer neppe i kraft før 2025, sier Pål Wien Espen.

Han mener at teknologien løper foran og vi må agere. For eksempel burde det være forbud mot en viss bruk av KI. Det bør være krav til at innhold som er skapt av kunstig intelligens merkes, og det bør også være tydelig hvilke kilder som er bruk for å skape innholdet slik at vi reduserer mulighet for systematisk diskriminering.

Del:
Annonse