27. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Emil A. Bellen Nordahl. (Foto: Adrian Lorentsson / Mental Helse Ungdom)

VALG 2023: Det skal gå på skinner

MENINGER: Stadig flere nordmenn pendler kollektivt fra a til å. Dette er utrolig positivt med tanke på et grønt skifte og en grønn fremtid. En positiv trend blant befolkningen.
Annonse

Alle bør ha mulighet til å pendle kollektivt i fremtiden, en løsning som vil være riktig og viktig med tanke på vårt felles mål om å nå en grønnere fremtid.

Senterpartiets fylkesordførerkandidat i Buskerud Magnus Weggesrud skryter om Støre-regjeringens økning av pendlerfradraget i et innlegg i Eikernytt.no, noe som i seg selv høres fint og flott ut. Alle ønsker selvfølgelig en billigere reisevei, og en billigere hverdag. Han velger samtidig i innlegget sitt å kritisere Solberg-regjeringens arbeid med kollektivtrafikk og pendlere.

Annonse

Høyre ønsker å øke andelen kollektive pendlere over hele landet, dette har vi jobbet for ved blant annet å gjennomføre «jernbanereformen». Før jernbanereformen var det bare VY (NSB) som kunne kjøre tog i Norge. Etter jernbanereformen eier fortsatt staten skinnene og infrastrukturen, men jernbaneselskaper kan konkurrere om ulike strekninger.

De tre første konkurransene som er tildelt vil spare staten for 12 milliarder kroner de neste 10 årene. Disse sparte pengene kan vi bruke på å bygge mer jernbane og sørge for flere og hyppigere avganger.

Og det føles ut som om Weggesrud har glemt dette med hyppigere avganger, som vil sørge for at stadig flere pendlere kan velge kollektivt. For det er nettopp Støre-regjeringen som Weggesrud skryter opp i skyene her, som skrinlagte blant annet arbeidet med å bygge dobbelt spor fra Drammen til Hokksund og mulig videre til Kongsberg.

En strekning der det i dag går en og alene ett tog i timen i hver retning. Dette er for dårlig, med tanke på at mesteparten av befolkningen i Buskerud lever langs og i nærheten av denne strekningen. Dette er en sak som Øvre Eiker Høyre har kjempet for i mange år, vi ønsker en større satsning på hyppigere avganger langs denne strekningen.

Dette mener vi er en av løsningene for å øke antall pendlere i denne regionen, samt gjøre regionen enda mer attraktiv for tilflyttere.

Ønsker du en større satsning på kollektiv transport og en større satsning for pendlere, da bør du lete etter listen til Høyre i valglokalene den 11. september.

Emil A. Bellen Nordahl
Leder i Øvre Eiker Høyre

Del:
Annonse