24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Forfatter av innlegget – Lasse Haugen – ordførerkandidat for Arbeiderpartiet.

1. mai – trygghet i fellesskap

MENINGER: Med knytta neve, skjerpa innstilling og blikk mot framtiden, ser arbeiderbevegelsen mot framtiden. I vårt moderne fellesskap, med opparbeidede rettigheter, velfungerende velferdsstat og ordnede arbeidsliv, er det lett å sovne. Trygghet og frihet kan ikke tas for gitt. Et sterkt fellesskap må pleies.
Annonse

Økte forskjeller i samfunnet skaper utrygghet. Barnefattigdom begrenser muligheter, og nedprioritering av lavtlønte hindrer reell deltakelse i samfunnslivet. Det organiserte arbeidslivet spiller en nøkkelrolle, og har vært, og er en garantist og sikkerhetsventil for at arbeidstakere har en anstendig lønn å leve av. Fagbevegelsen er folkets røst i møte med samtidens utfordringer. Kall det gjerne en essensiell kraft som er en motvekt mot individualisme, egoisme og uvøren kapitalisme.

Arbeidernes dag er ikke bare en festdag. Det er en kampdag. For fellesskapet. For trygghet og like muligheter og solidaritet over landegrensene. Den røde tråden går fra fyrstikkarbeidernes kamp i 1889 til årets kamp for å løfte de som tjener minst. Det handler om å øke kjøpekraften til en ganske stor gruppe, noe som er med på å redusere forskjellene.

Annonse

Et trygt, godt og forutsigbart arbeidsliv er noe de fleste av oss trenger. Ikke minst ungdommen. Tall viser at flere har falt utenfor arbeidslivet. Dette skaper et økonomisk og sosialt utenforskap.

Arbeiderkamp handler ikke bare om å forsvare rettigheter eller kjempe for en rettferdig lønn. Arbeiderkamp er like mye å skape. Skape rom for å komme seg inn i arbeidslivet. Og bli der. I den forbindelse er det verdt å nevne at arbeiderbevegelsen er med på å løfte fram reformer som skal sikre akkurat dette.

Veien inn til arbeidslivet må gjøres lettere. Med en aktiv fagbevegelse som medspiller, velvillige bedrifter og politisk støtte, kan vi sammen sørge for at de som har ramla ut, får en fot, aller helst begge føttene, innenfor. Dette skaper trygghet. Dette er fellesskapet på sitt beste.

Arbeiderbevegelsen trengs mer enn før. Arbeidslivet rigges for framtiden. Utdannelsespolitikk og arbeidsliv må henge sammen. Vi er i en fase hvor vi virkelig skal skape for å dele. Ny teknologi skal implementeres, og dagens klimautfordringer løses. Da trengs det arbeidsfolk i nye stillinger og en fagbevegelse som er med på å sikre et anstendig arbeidsliv tilpasset en ny virkelighet, og som er med på å styrke utdannelsessektoren og de yrkene som trengs i utviklingen av Norge.

Trygghet i fellesskap handler også om helse og omsorg. Flere lever lengre. Flere trenger sammensatte tjenester, og er det noe som betyr noe for folk i landet, så er det vissheten om at fellesskapet stiller opp for deg når du blir gammel, eller opplever sykdom. Helse- og omsorgssektoren er prisgitt helsearbeideren, og derfor må retten til hele, faste stillinger løftes fram. Igjen. Og igjen.

Arbeiderbevegelsen har i alle år trykket solidaritetsperspektivet til brystet. Derfor skal vi også bruke arbeidernes dag til å knytte neven mot urettferdighet, krig, elendighet og framholde solidaritetsånd og samhold på tvers av landegrensene. Krigen i Ukraina skal få sin slutt. Landet skal bygges opp, og ukrainerne skal kjenne den krafta som ligger i hjelpa som kommer fra omkringliggende land.

Gratulerer med arbeidernes dag, folkens. Heis flagget. Favn om fellesskapet. Vær med på å skape trygghet. 

Lasse Haugen
Øvre Eiker Arbeiderparti

Del:
Annonse