27. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

11 personer mistet livet i trafikken i april. De fleste av dem i møteulykker. (Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen)

11 døde i april-trafikken – seks av dem i Innlandet – to i Viken fylke

11 personer mistet livet i trafikken i april, og det er fire flere enn i samme måned i fjor. 28 mennesker har omkommet på norske veier så langt i år. Kun to av disse er i Viken. Det viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.
Annonse

– Seks omkomne i Innlandet er et høyt antall trafikkdrepte på en måned i ett fylke, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

At to av ulykkene var med flere omkomne, forklarer antallet noe, men tragedien er alltid stor for dem som mister sine.

Annonse

– I fjor opplevde vi flere ulykker med mer enn én omkommet, men det skjer heldigvis ikke så ofte. At det er to slike ulykker i ett fylke på én måned, er svært uvanlig. Alle dødsulykker undersøkes grundig for å finne svar, slik at vi kan få ulykkestallene ned og nærme oss nullvisjonen, sier Ranes.

Innlandet har flest omkomne i trafikken i år
De seks som døde i Innlandet i april, omkom alle i møteulykker. Med syv døde på veiene så langt i fylket, er det Innlandet som er hardest rammet ved utgangen av april. Rogaland har seks drepte hittil i år.

I Trøndelag omkom tre personer på veiene i april, mens det har vært én trafikkdrept i henholdsvis Møre og Romsdal og Nordland. Viken fylke har to drepte selv om det er det desidert største fylket i landet – målt i befolkning og trafikk.

Ingen har så langt i år omkommet i trafikken i Oslo, Vestfold og Telemark og Agder.

Mange fridager i mai – følg med i trafikken
Det er mange fridager og utfarts-helger i mai. Guro Ranes peker på ansvaret vi har som bilførere:

– Hvis vi alle bruker bilbelte, er edru, våkne og avpasser farten etter forholdene, gir vi et svært viktig bidrag til å få ned tallet på drepte og hardt skadde på veiene, sier hun.

Nullvisjonen – ingen skal dø eller bli hardt skadet i trafikken
Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er basert på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i veitrafikken – nullvisjonen.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei er en plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge med 179 målrettede tiltak. Den er et samarbeid mellom Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og åtte storbykommuner, samt mange andre offentlige aktører og interesseorganisasjoner.

Ambisjonen i Nasjonal transportplan er maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030, hvorav maksimalt 50 drepte. Ingen skal omkomme i veitrafikken i 2050.

Del:
Annonse