20. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Barn på skolevei skal få det litt sikrere, men tilskuddet på totalt 8,8 mill. kroner er fordelt etter ostehøvelprinsippet. (Foto: GettyImage)

Spredte tilskuddsmidler etter ostehøvelprinsippet – litt til hver

Viken fylkeskommune har gitt kommunene i Viken totalt 8,8 millioner kroner til strategisk trafikksikkerhetsarbeid. Det har skjedd etter ostehøvelprinsippet – litt til hver.
Annonse

Kommunene er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Viken fylkeskommune bistår kommunene i flere tiltak som omhandler trafikksikkerhet, blant annet ved å utdele prosjektmidler til strategisk trafikksikkerhet for prosjekter som kommunene selv er pådrivere for.

– Vi har et bredt søkelys på trafikksikkerhet i fylkeskommunen, og det er gledelig at så mange kommuner har søkt om tilskudd til strategiske trafikksikkerhetstiltak i 2023. Søknadene viser at kommunene arbeider strategisk og kunnskapsbasert med trafikksikkerhet, med søkelys på både holdningsskapende og fysiske tiltak. Det er viktig for at vi sammen skal identifisere videre satsningsområder for å bedre trafikksikkerheten i fylket, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel.

Annonse

Men om det blir mye trafikksikkerhet av de 8,8 millionene i den enkelte kommune er et betimelig spørsmål.

Drammen har nemlig bare fått 250.000 kroner til fysiske tiltak som etablering av gangfelt og belysning på skolevei. Med en stor kommune – som opprinnelig var tre – er dette neppe merkbart.

Øvre Eiker har også fått 250.000 kroner til fysiske tiltak med belysning ved krysningspunkter. Hvor mye lys du får for denne summer en uklart, men vi vil tro at det ikke dreier seg om mange krysningspunkt når alle kostnadene tas med i betraktning.

Del:
Annonse