12. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Hokksund Camping har gjort mye for å unngå flomskader de siste 10 årene, men enkelte steder er de utsatt dersom det kommer ekstremt mye vann som her i 2015.

Neste uke kan det bli flom på gult og oransje nivå

For Sør- og Østlandet er snøsmeltingen nå i gang, og dette kan føre til flom på gult og skadeflom på oransje nivå flere steder allerede fra neste uke. Privatpersoner, kommuner, beredskapsaktører og regulanter oppfordres til å gjøre nødvendige tiltak for å forebygge og håndtere flommen som også vil ramme Drammensvassdraget.
Annonse

Enkelte steder ligger det nå halvannen til tre ganger så mye snø som normalt for denne tiden av året. Dette gjelder særlig i områdene hvor snøsmeltingen vil renne ut i Gudbrandsdalslågen, Trysilelva, Glomma-, Drammen-, Numedalslågen og Skiensvassdraget. Med snøsmeltingen i gang, er det nå særlig lavlandsinnsjøer som er utsatt. Dette er innsjøer som ligger under ca. 500 moh., som Mjøsa, Øyeren, Krøderen, Randsfjorden, Sperillen og Tyrifjorden.

Må forberede seg på en mulig flom på oransje nivå
– Vi anbefaler kommuner, næringsliv og alle som bor langs flomutsatte elver og innsjøer å gjøre forebyggende tiltak de neste dagene. Dette innebærer for eksempel å flytte verdier opp fra kjelleren, og sikre at sluk, stikkrenner og vannveier er åpne. Det er også viktig å flytte campingvogner og sikre båter og brygger mot en mulig skadeflom, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Annonse

Bønder bør også gjøre tiltak for å sikre vanningsanlegg og annen infrastruktur.

Blir det en jevn temperaturstigning fremover, vil snøsmeltingen strekke seg ut i tid, og dempe faren for alvorlig skadeflom. Blir det derimot regn eller brå temperaturøkning, vil risikoen for skadeflom øke.

– Hvordan flomsituasjonen utvikler seg, avgjøres nå helt og holdent av været. Langtidsprognosene fra Meteorologisk institutt ser gunstige ut for den kommende uken. Med den mengden snø som ligger i fjellet vil snøsmeltingen ta tid, og vi går derfor inn i en periode hvor flommen er svært følsom for regn og høye temperaturer, sier Lund.

Regulanter må følge godt med
NVE har løpende og tett dialog med regulanter i Glomma-, Drammen-, Numedalslågen og Skiensvassdraget, og har allerede gitt flere regulanter tillatelse til å tappe ned vannmagasinene sine som et tiltak for å redusere flomskader.

I tillegg sender NVE denne uken ut et brev til alle regulanter i Norge. Der minner vi regulantene på ansvaret de har for å manøvrere aktivt for å begrense skadeomfanget av flom.

– Vi sender denne uken ut et brev til regulantene, der vi ønsker å minne om den viktige rollen de har for å hindre skadeflom. Slik situasjonen er nå, med unormalt mye snø på fjellet og snøsmelting i gang, er det viktig at regulantene gjør det de kan for å håndtere og redusere en mulig skadeflom. Mine kolleger er klare til raskt å behandle søknader om å avvike fra manøvreringsreglementet, sier Lund.

Regulanter skal også melde fra til NVE om eventuell fare for skadeflom i vassdrag de regulerer.

Kommunene har det lokale ansvaret
Det er kommunene som har ansvaret for å håndtere den lokale flomfaren.

– Det er viktig at kommunene nå går igjennom beredskapsplanene sine og forbereder seg på å håndtere en mulig flom, sier Lund.

Kommunene bør gjøre tiltak, som å rydde vannveier fri, sikre kritiske punkt, sjekke utstyr og tilgjengelige ressurser. Beredskapsaktører oppfordres til å abonnere på flom- og jordskredvarsler på epost og SMS fra varsom.no.

Varsler oppdateres daglig klokken 10.

Langs Sandstranda ved Buskerud Storsenter er ble det i 2015 lagt ut en flomvoll for å hindre skader på eiendommene.
Del:
Annonse