24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Slik kan video i en nødsamtale se ut fra operatørens ståsted. (Foto: Fredrik Naumann / Felix Features)

Video i nødsamtaler sparer ressurser og redder liv

Nød- og legevaktsentraler over store deler av landet har tatt i bruk videostrømming fra innringerens mobiltelefon. Hittil er det gjennomført godt over 100.000 videooverføringer med løsningen som er utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse i samarbeid med Helsedirektoratet.
Annonse

Dersom du ringer nødnummeret 113 eller 116 117 til legevakt, kan operatøren titte gjennom mobilkameraet ditt, dersom du gir samtykke.

– I uklare situasjoner har video hjulpet operatørene til å forstå hva som skjer i hos innringeren. Det har vært direkte livreddende i noen tilfeller, sier Steinar Olsen, avdelingsdirektør for akuttmedisin og beredskap i Helsedirektoratet.

Annonse

Videostrømming hjelper operatørene på AMK- og legevaktsentralene med å vurdere skaden eller sykdommen til pasienten. Dersom det trengs førstehjelp, blir det enklere å veilede den som ringer.

– Også i de mindre akutte hendelsene, har video bidratt til å avklare situasjonen så pasienten ikke trenger å dra på legevakta likevel. Dermed frigjøres ressurser som kan brukes der de virkelig trengs, sier Olsen.

Siden oppstarten i 2020 har de fleste av landets 16 AMK-sentraler og 94 legevaktsentraler nå tatt i bruk video i pasientsamtaler. I snitt gjennomføres 1.500 videooverføringer per uke til nødmeldingssentralene med videoløsningen som er utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

– Når liv og helse står på spill, er tidlig varsling og riktig respons uhyre viktig. Vi er veldig fornøyde med at videoløsningen vår nå er i bruk i store deler av landet. Vi kommer til å fortsette å jobbe knallhardt med forskning og utvikling som hjelper pasienter utenfor sykehus, sier generalsekretær Hans Morten Lossius i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Utvikles videre
Det forskes nå på effekten av bruk av video i legevaktsentralene. Og videoløsningen utvikles stadig, støttet av Stiftelsen Norsk luftambulanses 300.000 private givere og 4.000 støttebedrifter.

– Vi har også utviklet en app som muliggjør strømming av video fra vakttelefonen i ambulansen inn til AMK- og legevaktsentraler. Operatøren på sentralen kan koble på en aktuell ressursperson, for eksempel en lege i videostrømmen, sier prosjektleder Stine Ness i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

– Dette prosjektet viser at offentlig samarbeid med ideelle organisasjoner kan være grensesprengende. Initiativet fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse har vært avgjørende for å få dette på plass så fort. Vi er helt sikre på at video har kommet for å bli som et viktig verktøy. I fremtiden vil det komme flere typer teknologi som vil endre måten helsevesenet jobber på, sier Steinar Olsen i Helsedirektoratet.

FAKTA

SLIK VIRKER HJELP 113 VIDEO
• Operatørene på AMK- og legevaktsentral kan vurdere skade og sykdom via enveis videostrøm fra kameraet på telefonen din.

• Innringer blir bedt om å samtykke til at sentralen kan kontrollere videokameraet ditt på mobilen. Deretter får du en SMS som du godkjenner. Operatøren kan da se alt som foregår, og bytte mellom bak- og frontkamera.

• Det er mulig å koble på ressurspersoner som for eksempel en lege via medtitt.

• Funksjonen er gjort så sikker at ingen pasientopplysninger kan komme på avveie.

• Hjelp 113 Video er navnet på den tekniske løsningen som er utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Løsningen ble tilbudt gratis til det norske helsevesenet. Helsetjenesten driftsorganisasjon for nødnett (HDO) overtok driften høsten 2021.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?
• Ring fastlegen din i åpningstiden.

• Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Det er gratis å ringe.

• Ring 113 når det er akutt og står om liv. Det er gratis å ringe.

Kilde: Helsenorge

Del:
Annonse