2. mars 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Store nedbørsmengder i flomutsatte områder kan føre til alvorlige utfordringer for beboere. (Foto: Shutterstock)

Fare for flom – men hvem tar regningen i borettslag og sameier?

Hvem har ansvaret og hvem dekker erstatningen i borettslag og sameier? Det er et viktig spørsmål nå som det ene farevarselet avløser det andre. Den mest overhengende faren nå er flom i utsatte områder.
Annonse

Større nedbørsmengder i flomutsatte områder kan føre til alvorlige utfordringer for beboere. Men hvem er ansvarlig og hvem dekker erstatningen hvis boligen din blir rammet av oversvømmelse?

Forsikringsspørsmål
Flomskader i boliger i flomutsatte områder reiser spørsmål om forsikringsdekning og hvem som skal være ansvarlig for å dekke skadene. I de fleste tilfeller kan det være vanskelig å bebreide noen for at en flom oppstår, da dette hovedsakelig er avhengig av klimatiske og miljømessige forhold.

Annonse

– I utgangspunktet er flom en skade som dekkes av forsikring. Dersom bygningen eller gjenstanden kan brannforsikres, er den også dekket mot naturskade gjennom naturskadeloven, sier advokat i NBBL, Line C.B. Bjerkek.

Ta et eksempel: Det kommer vann inn i garasjekjelleren med boder og forårsaker skader både på bygningen og gjenstander. Den bygningsmessige skaden dekkes av boligselskapets forsikring. Skade på eiendeler i bodene, som tilhører andelseierne eller seksjonseierne, må imidlertid dekkes av deres innboforsikring.

For nye bygg som har garasjekjeller, kan det oppstå spesielle problemer hvis bygningen er plassert nær vassdrag og oversvømmelse fører til skade på biler. I slike tilfeller vil skadedekningen avhenge av den enkeltes bilforsikring.

Utredning ved utbygging på flomutsatte områder
Når det gjelder utbygging i flomutsatte områder, har kommunen plikt til å gjennomføre en utredning av risikoen for skader ved flom. Det skal treffes tilstrekkelige sikringstiltak ved utbygging for å minimere risikoen. I verste fall kan det være at utbygging ikke tillates på slike områder. Hvis kommunen ikke oppfyller sin plikt til utredning, kan de bli pålagt erstatningskrav hvis oversvømmelse oppstår.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har utarbeidet informasjon om klimatilpasning og sikkerhet mot naturpåkjenninger, som kan være nyttig i denne sammenhengen.

Skader som ikke dekkes av brannforsikring
Det kan også oppstå skader på objekter som ikke kan brannsikres. For eksempel kan et ras føre til skader på parkeringsplassen eller veien som fører til boligselskapet.

Bjerkek påpeker at bygningsforsikringen dekker skader på hageareal opp til en viss størrelse, men øvrige skader på slike objekter vil ikke være dekket. I slike tilfeller kan du søke erstatning gjennom statens naturskadeordning. Det finnes også støtteordninger for sikring mot naturskader, hvor du kan søke om støtte til å iverksette forebyggende tiltak før flomskader oppstår.

Del:
Annonse