24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Forfatter av innlegget, Mari Djupvik Bråthen.

VALG 2023: Heia jobbskaperne!

MENINGER: Som relativ nyinnflyttet Buskerudværing, har jeg nå lært at Buskerud er et Norge i miniatyr. Vi har fjorder, bygder, fylkesveier, kyr på beite, sigdølinger på bygdefest, kaffe latte på brygga i Drammen, skikjører på Geilo, industriarbeideren på Kongsberg og togforkjempere i Hole.
Annonse

En sammensatt gjeng, med det jeg opplever er en stor kjærlighet til natur og folk. Jeg har fra første stund kjent meg velkommen, og satt pris på mitt nye fylke.

Oppi all denne positiviteten og skryt til mine nabofolk, har jeg allikevel behov for å rope et lite varsko. For det er en gruppe som i større grad enn andre sørger for at vi andre kan glede oss over våre gode hverdager i Buskerud.

Annonse

Det er de mange jobbskaperne, som sørger for arbeidsplasser der vi bor. I 2022 sysselsatte jobbskaperne 121.927 personer, og dette utgjorde en vekst på 3,5 prosent fra 2021. I 2019, bidro Buskeruds jobbskapere med 3.1 mrd. i skatt til statskassa, som kan brukes til skole, barnehager og sykehjem. For det skylder vi dem en stor takk.

Jeg har en bekymring på vegne av jobbskaperne. Jeg tror verken du eller jeg, ei heller politikerne i Buskerud setter nok pris på og gjør nok for de som skaper verdiene. Dette er de samme menneskene som nå har dyrere strømregninger, dyrere bensin og i tillegg pålegger sittende regjeringen dem enda høyere skatter inn i bedriftens regnskap.

For det er altså intet mindre enn ett år siden at regjeringen tok turen til Buskerud for å presentere hvordan de skulle sørge for inntektene til statsbudsjettene fremover, – det var næringslivet som skulle sørge for påplussingen – laks og kraften skulle skattes.

I tillegg skulle det koste å ha kloke hoder i bedriften, alle med over 750.000 i lønn skulle ilegges høyere arbeidsgiveravgift. En avgift Kongsberggruppen anslo ville koste selskapet 60 millioner i året.

For Høyre er det viktig at beskatningen må skje under fornuftige og hensiktsmessige rammer. Laksenæringen går godt, og vi har hatt gode år i kraftbransjen, men ved å strekke strikken for langt, skaper vi uforutsigbarhet og dårligere bunnlinje i bedriftene.

Det blir ikke en grønn omstilling eller omstilling generelt med røde bunnlinjer. Det er liten tvil om at 60 millioner på Kongsberg åpenbart kunne gitt mange flere arbeidsplasser og mer verdiskaping og innovasjon. Høyre foreslo i sitt alternative statsbudsjett for 2023 å fjerne forslaget om økt arbeidsgiveravgift.

Høyre vil blant annet legge til rette for at flere gründere kan få teste ut sine produkter og tjenester i Buskerud. Vi vil si ja til bruk av private tilbydere for å sikre bedre tjenester til innbyggerne og mer effektiv bruk av samfunnets ressurser. Og vi vil involvere næringslivet og partene i arbeidslivet ved utarbeidelse av næringsplan og oppfølging av handlingsplaner.

Næringslivet er opptatt av skatt og avgifter, men de er også opptatt av bedre veier fordi de må få sine varer og tjenester frem. De er opptatt av rett kompetanse, og de er opptatt av gode rammevilkår fra sine respektive kommuner og fylkeskommune.

Buskerud Høyre har stor tro på jobbskaperne i fylke, vi har tro på gründerskap, klynger, kompetanse, næringshager og nettverk. Vi er overbevist om at koblingen mellom næringsutvikling, sterke lokalsamfunn og vilje og evne til å løse krisen innen klima, miljø og natur skal forsterkes.

Høyre skal lytte til et næringsliv i Buskerud som vil investere, utvikle og innovere. En satsning på verdiskaping er en satsning på flere arbeidsplasser, for mere skatteinntekter og mer velferd.

Mari Djupvik Bråthen
Kandidat til fylkestinget fra Buskerud Høyre

Del:
Annonse