29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

(Illustrasjon: Joakim Fjeldli / DRM24)

VALG 2023: Innvandrere fortjener også et seriøst arbeidsliv

MENINGER: 23. mai behandlet kommunestyret sak om vår første «Drammensmodell for seriøst arbeidsliv». Vi i Venstre er veldig glad for at vi her fikk vedtatt en ekstra bestemmelse som sier at viktig informasjon, og klagemuligheter og Arbeidsmiljøloven skal være tilgjengelig på morsmålet til arbeiderne på den aktuelle arbeidsplassen.
Annonse

Det bor i Drammen i dag over 7.000 mennesker med bakgrunn fra landene som ble en del av EØS etter utvidelsen i 2004.

Svært mange av disse er i arbeidsfør alder og dermed også i jobb. De utgjør en helt sentral del av grunnfjellet som holder de kommunale tjenestene og næringslivet i Drammen gående.

Annonse

Næringslivet i Drammen er heldigvis meget profesjonelt. De aller fleste arbeidstakere har derfor en seriøs arbeidsgiver, og har det bra på jobb. Men noen har ikke det. Og de få råtne eplene får lov til å ødelegge veldig mye for disse innbyggerne.

I vinter lå det en kort periode et skjema oversatt til polsk med klagemuligheter for arbeidsmiljøkriminalitet på nettsidene til Arbeidstilsynet. Skjemaet ble fjernet etter noen uker da pågangen og mengden klager rett og slett ble for stor til å håndtere.

I Drammen har vi faktisk flere mennesker og organisasjoner som kun jobber med rådgivning for minoriteter i arbeidslivsspørsmål. Dette sier litt om problemets omfang og behovet for å løse det.

Det som klages inn er blant annet at arbeidsgivere setter opp ulovlige timelister, at inntektsmeldinger ikke sendes til Nav innen fristen, at hovedleverandør bryter solidaransvaret ved å la underleverandør fortsette å ansette nye folk selv om andre ikke får betalt, for å nevne noen få eksempler.

Det positive er at slik kriminalitet faktisk er enkelt å regulere vekk dersom det er politisk vilje til å sette regler og å kontrollere at de blir fulgt.

Denne viljen fantes i Drammen denne uka og vi er utrolig stolte over at forslaget fra oss i Venstre nå gjør Drammen til en foregangskommune for minoriteters rettigheter i arbeidslivet.

Men vi har fortsatt mye å gjøre for at alle innvandrere skal bli fullverdig likestilt i det norske samfunnet. Vi i Drammen Venstre har derfor vedtatt at vi vil gi gratis norskkurs til alle innvandrere som ikke har tilgang på det allerede, vi vil tilpasse arbeidsmarkedstilbudene gjennom Nav bedre til Drammens unike behov, vi vil kjempe nasjonalt for at alle innvandrere automatisk går fra å ha D-nummer til å få et personnummer når de har vært i Norge i maksimalt seks måneder, for å trekke fram noen av våre forslag.

Stem Venstre fra 10. august hvis du vil ha et mer likestilt Drammen for alle innvandrere!

Monika Brozek, Margaret Dabrowska, Karolis Papeika, Kristina Eminyan, Olga Muntean og Herman Ekle Lund for Drammen Venstre.

Del:
Annonse