23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Rektor Jan Helge Russnes bekrefter at mange lever hadde problemer med innlogging og gjennomføring av eksamen på Eiker vgs. (Foto: Per Jørund Grøthe)

Eiker-elever vil få mulighet til annullering av eksamen

Elevene som mandag var oppe til eksamen i hovedmål og delvis i sidemål, vil få anledning til å annullere denne på grunn av dataproblemer hos Utdanningsdirektoratet. Det ble klart fredag ettermiddag. Hvor mange elever som benytter seg av dette tilbudet, er fortsatt ikke klart.
Annonse

Fredag ettermiddag ble skolene varslet fra Utdanningsdirektoratet om at elevene i videregående skole som ble berørt av innloggingsproblemene under eksamen på mandag, får mulighet til å annullere eksamen.

– Det viktigste for oss har vært å finne den mest rettferdige løsningen for flest mulig elever, sier Morten Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Annonse

– Vi fikk melding nå i ettermiddag og har lagt ut informasjon på nettsidene våre med informasjon til alle elevene. Hva de ønsker å gjøre med dette, må vi skaffe oss en oversikt over til uka. Tirsdag er det varslet at vi skal få retningslinjer for hvordan dette skal løses, sier rektor ved Eiker Vgs, Jan Helge Russnes.

Skolen må melde inn avvikene og elevenes ønsker via Viken Fylkeskommune og det kan ifølge Russnes først skje til uka.

I likhet med tusenvis av elever over hele landet, hadde elevene ved Eiker Vgs. problemer med innloggingen på de sentrale systemene til Utdanningsdirektoratet under eksamen. Dette gjaldt i første rekke hovedmålseksamen, men også delvis under sidemålseksamen.

Det var også store problemer med å få tilgang til de ulike digitale hjelpemidlene som var tilgjengelige under denne eksamen.

Utdanningsdirektoratet har nå besluttet at skolene skal søke gruppevis annullering av eksamen på vegne av elever som ble berørt. Eleven bestemmer selv om de vil stå på denne lista. 

– Situasjonen på mandag har rammet elever ulikt. Derfor finnes ingen perfekt løsning som alle vil oppfatte like rettferdig. Men vi mener denne løsningen ivaretar de ulike situasjonene best, samtidig som den kan iverksettes raskt, sier Rosenkvist i UDIR.

Utdanningsdirektoratet har siden mandag innhentet informasjon fra fylkeskommuner og skoler for å se hva som bør gjøres med situasjonen til de berørte etter forsinkelsen.

– Det berører oss å høre enkelthistorier fra de som ble rammet av forsinkelsen. Samtidig har andre igjen gjennomført uten problemer og levert en eksamen de er fornøyd med. Begge disse hensynene har vært viktige for denne avgjørelsen, sier Rosenkvist.

Del:
Annonse