23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nå kan ungdom til og med fylte 24 år få hele 75 prosent rabatt på tannhelsetjenester hos det offentlige. Ordningen gjelder foreløpig ut året. (Illustrasjon: Trine Sirnes)

75 prosent rabatt på tannhelsetjenester for 21 – 24-åringer

De som fyller 21, 22, 23 eller 24 år i 2023, får nå 75 prosent rabatt på tannbehandling og tannhelsetjenester ved de offentlige tannklinikkene ut året.
Annonse

Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse i Viken fylkeskommune, vil sikre at tannhelsetilstanden til 21–24-åringer forblir god på sikt:

– Vi håper mange 21 – 24-åringer vil benytte seg av tilbudet, fordi det er økonomisk gunstig og ikke minst fordi det er et veldig godt tannhelseforebyggende tiltak, sier han.

Annonse

Tannhelsetilbudet omfatter
Tilbudet gjelder deg som er født i 1999, 2000, 2001, 2002. Det vil si fyller 21, 22, 23 eller 24 år i 2023. For 24-åringer gjelder tilbudet ut kalenderåret du fyller 24 år.

Du får 75 prosent rabatt på tannhelsetjenester ved de offentlige tannklinikkene. Rabatten gis på takster fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet – det vil si en egenandel på 25 prosent.

Tilbudet omfatter nødvendig tannhelsehjelp, inkludert ordinære undersøkelser. Kosmetisk tannbehandling gir ikke rabatt.

Hva må 21 – 24-åringene gjøre?
De som ønsker å benytte seg av tilbudet, må selv ta kontakt med sin nærmeste offentlige tannklinikk.

Er du i målgruppen og midlertidig oppholder deg i Viken, for eksempel er student, har du også krav på behandling med rabatten ved de offentlige tannklinikkene i Viken. Men du vil ikke motta SMS eller brev fra tannhelsetjenesten med informasjon om tilbudet.

Hvordan gjøres ordningen kjent?
Informasjon om tilbudet er lagt ut på Vikens nettsider, og det er sendt ut SMS og brev til 21–24-åringene.

– Deretter går vi mer aktivt ut med informasjon om det nye tannhelsetilbudet, blant annet gjennom en betalt kampanje i sosiale medier, sier Berit M. Binde, direktør for tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune.

Aldersgruppe med god tannhelse
Pasientene den offentlige tannhelsetjenesten har ansvaret for prioriteres ut fra behov. Totalt så er det om lag 55.000 potensielle pasienter i aldersgruppen 21 – 24 år i Viken.

– Dette er en pasientgruppe som generelt har en god tannhelse. Det vil trolig være få som har et stort behandlingsbehov, som vil si at de fleste antageligvis ikke behøver å komme inn til oss mer enn én til to ganger i perioden fra de er 21 til 24 år, sier Berit M. Binde.

Binde understreker at dette er en pasientgruppe de kjenner godt, siden de har fulgt de aller fleste fra de var 3–18 år, som er perioden barn og unge har rett på gratis tannhelsetjenester. Deretter har 19- og 20-åringer hatt tilbud om 75 prosent rabatt på tannhelsetjenester.

– Det er vanskelig å spå hvor mange av 21–24-åringene som kommer til å benytte seg av tilbudet, men i 2022 behandlet vi om lag 20 prosent av 21 – 22-åringene i Viken, som vi si vel 5.000 pasienter. Det gir oss en indikasjon, selv om 21- og 22-åringene i fjor fikk 50 prosent rabatt, og nå er det 75 prosent rabatt som gjelder, fortsetter Binde.

Omfanget av det nye tannhelsetilbudet
På en ordinær undersøkelse gjør tannhelsepersonell en individuell vurdering av den enkelte pasients behov for forebygging og tannbehandling. Forebygging og nødvendig behandling skal følge standarden fylkeskommunen legger til grunn for nødvendig tannhelsehjelp til de prioriterte gruppene etter lov om tannhelsetjenesten og Helsedirektoratets veileder:

«God klinisk praksis i tannhelsetjenesten». Med forebygging menes for eksempel informasjon knyttet til munnhelse, kostholdsveiledning, veiledning om tannpuss og informasjon om hvordan unngå syreskader på tennene.

Fakta
– Stortinget har fastsatt det nye tannhelsetilbudet for aldersgruppen 21 – 24 år.

– Tilbudet gjelder fra 27. mars 2023 og har ikke tilbakevirkende kraft.

– Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet skal trolig midlene til 21 – 24-åringene videreføres i 2024.

– Dette er en justering av nytt tannhelsetilbud for 23–26-åringer som Stortinget besluttet skulle få 50 prosent rabatt på tannhelsetjenester etter fylkeskommunale takster fra januar 2023.

– Fra januar 2022 har 21–22-åringer fått 50 prosent rabatt på tannhelsetjenester etter fylkeskommunale takster.

Visste du at:
Unge voksne mellom 19 og 24 år betaler 25 prosent for tannhelsetjenester. Rabatten gis på takster fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

– Barn mellom 0 og 18 år har rett til gratis tannhelsetjenester, og er den største pasientgruppen.

– Viken fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket.

– Viken fylkeskommune er ansvarlig for over 400.000 pasienter med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven.

– Det er nesten 700 ansatte ved tannklinikkene i Viken.

– Det offentlige har 60 tannklinikker i Viken.

Det er Viken Fylkeskommune som melder dette på sine nettsider. Fredag 2. juni vil det være en presentasjon av tilbudet på Drammen Tannklinikk.

Del:
Annonse