4. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

I september er det kirkevalg i Den norske kirke. For første gang er det mulig å forhåndsstemme digitalt. (Foto: Try/Den norske kirke)

KIRKEVALGET 2023: Dette er kandidatene til Tunsberg bispedømmeråd

Til høsten er det kirkevalg samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalg, og 39 navn står på til valg av medlemmer til Tunsberg bispedømmeråd. Bispedømmet utgjør Vestfold og Buskerud. De som velges blir også medlemmer av Kirkemøtet.
Annonse

I september er det kirkevalg, og alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett i det soknet de bor, fra det året de fyller 15 år. I kirkevalget velges de som skal styre kirken de neste fire årene, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

De som velges til bispedømmerådet, blir også medlemmer av Kirkemøtet, som er kirkens øverste demokratiske organ.

Annonse

Ved kirkevalget 2023 er det tre registrerte nomineringsgrupper ved valg av leke (vanlige folk – red. anm.) medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet: Bønnelista, Frimodig kirke og Åpen folkekirke. I tillegg kommer Nominasjonskomiteens liste, der en lokalt oppnevnt nominasjonskomite lager forslag til liste.

I Tunsberg har Frimodig kirke og Bønnelista inngått listesamarbeid, og stiller liste sammen.

Disse stiller til valg i Tunsberg bispedømme:

Listene presenteres i alfabetisk rekkefølge.

Bønnelista og Frimodig kirke (listesamarbeid)
1. Jo Hedberg, f. 1962, cand. theol./daglig leder, Tønsberg

2. Ove Henning Berrefjord, f. 1961, avdelingsleder, Svarstad

3. Ingjerd Breian Hedberg, f. 1965, selvst. næringsdrivende, Tønsberg

4. Thor Håkon Lindstad, f. 1994, jurist, Sandefjord

5. Hege Miles, f. 1959, sykepleier, Sandefjord

6. Marianne Røed Orji, f. 1985,  lektor VGS, Drammen

7. Hans Olav Askjem,  f. 1971, melkeprodusent, Undrumsdal

8. Dagfinn Hodt, f. 1947, advokat, Drammen

9. Elena Teigen, f. 1999, student, Kongsberg

10. Ola Arnfinn Haraldset, f. 1967,  selvst. næringsdrivende, Hemsedal

Nominasjonskomiteens liste
1. Glenn Agung Hole, f. 1977, konsulentdirektør, Drammen

2. Gunnbjørg Furuset, f. 1964, seniorveiviser, Sandefjord

3. Sebastian Kaltoft Hansen, f. 2003, lærling, Sandefjord

4. Roar Olsen, f. 1957, selvst. næringsdrivende, Hønefoss

5. Elisabeth Lie Aasland, f. 1961, regnskapsansvarlig, Nøtterøy

6. Anne Gerd Jorde, f. 1956, pensjonist, Gol

7. Marianne Borgersen, f. 1998, kafemedarbeider og BPA, Mjøndalen

8. Astrid Linnea Svalestuen Boman, f. 1957, pedagogisk leder, Frogner, Lier

9. Pål Peter Syse, f. 1955, seniorrådgiver, Tjøme

10. Kristin Bohnhorts Kinserdal, f. 1956, pensjonist, Stokke

11. Øystein Moursund, f. 1959, senior prosjektleder/dagligleder, Nedre Eiker

12. Arild Øystese Hansen, f. 1956, pensjonist, rådgiver, Ål

13. Roy Skårslette, f. 1952, f. pensjonist, Sandefjord

14. Bjørg Herdis Bøe Hansen, f. 2002, helsefagmedarbeider, Hønefoss

Åpen folkekirke
1. Lill Tone Grahl-Jacobsen, f. 1960, kvalitetsrådgiver, Drammen

2. Petter Holm, f. 1960, seniorrådgiver jurist, Tønsberg

3. Inga Stoveland Dekko, f. 2001, student, Ål

4. Ellen Elisabeth Wisløff, f. 1948, pensjonist, Færder

5. Kim Peter Henschien Holtan, f. 1952, pensjonist, Drammen

6. Merete Bekkeseth Brandsgård, f. 1975, adjunkt m/ opprykk, Nore og Uvdal

7. Bjørn Emmanuel Powlett Fredriksen, f. 1971,  officer on duty hotell, Holmestrand

8. Nell Gaalaas-Hansen, f. 1961, lærer i ungdomsskolen, Horten

9. Helge Stiksrud, f. 1954, pensjonist, Ringerike

10. Ann Kristin Blomholt, f. 1972, adjunkt m/ tilleggsutd., Drammen

11. Elisabeth Irgens Hokstad, f. 1970, bonde, Larvik

12. Sondre Karstad, f. 1994, lastebilsjåfør, Sandefjord

13. Ingrid Andrea Lono Smedsgård, f. 1993, PP-rådgiver, Gol

14. Even Granberg, f. 1955, senior systemanalyst, Lier

15. Inger Bjørbæk Mikkelsen, f. 1946, pensjonist, Øvre Eiker

Fakta om kirkevalget
• Demokratisk valg der en velger 7.000 tillitsvalgte, som skal styre Den norske kirke de neste fire årene.

• Det velges representanter til menighetsråd (lokalt), bispedømmeråd (regionalt) og Kirkemøtet (nasjonalt).

• Valget er samtidig med kommune- og fylkestingsvalget, 10. og 11. september 2023.

• På valgdagen kan du stemme i kirkevalget i nærheten av kommunevalget.

• I 2023 er det for første gang mulig å forhåndsstemme digitalt fra 10. august til 6. september.

• Fysisk forhåndsstemming skjer fra 10. august til 8. september.

• Alle Den norske kirkes medlemmer, født i 2008 eller før, har stemmerett i 2023.

Del: