23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Knut Kvale delte ut blomster til kjøkkenpersonalet og takket for den enorme innsatsen i går. Kjøkkensjefen til høyre for ordføreren. (Foto: ØEK)

Nær halverte matsvinnet på Eikertun i løpet av to år

De ansatte på kjøkkenet på Eikertun og de øvrige avdelingene har klart å spare inn hele syv tonn (7.000 kilo) på institusjonens matsvinn i løpet av en to-års periode. Bevissthet og nøye loggføring har gjort dette mulig. I går fikk de blomster av ordføreren for innsatsen.
Annonse

Fire måltider om dagen til alle som bor på Eikertun, i omsorgsboligene på stedet og resten av de eldre som bor andre steder. I tillegg lages det mat til en rekke tilstelninger og fester. Slikt blir det mye matsvinn av, men da de ansatte på kjøkkenet fant ut at de kastet omtrent 15 tonn med mat og matavfall i året, tok de grep.

Sammen med kokker og kjøkkenpersonalet på til sammen 10 ansatte og to faste vikarer, startet de for to år siden å registrere hva som ble kastet og veide alt. Kjøkkensjef Line Merete Andreassen og en kokk med stort fokus på matsvinn, fikk via dette systemet ut tall på hvor mye spiselig mat som ble kastet og hva som var matavfall slik som skrell, avkapp og kaffegrut.

Annonse

– Vi leverer fire måltider hver dag og da er det viktig å ha et bevisst forhold til hva som skal kastes og hva som kan brukes som restemat. Vi har hatt en lang prosess som startet på kjøkkenet på Eikertun og som vi videreførte til de ulike avdelingene. Mange har fått seg en skikkelig a-ha-opplevelse over hvor mye de faktisk kastet, sier Line Merete Andreassen.

Mye merarbeid – gir resultater
Ikke alle rundt om på avdelingene var like begeistret som kjøkkensjefen over dette nye systemet for veiing og sortering av avfall opp mot spiselig restemat.

– Vi har nå fått innført elektroniske vekter og et system for registrering av de ulike typene mat som kastes. Dette kommer hver dag rett inn på min PC slik at vi kan følge med. Og det viser seg å virke. I løpet av to år har vi nå spart inn hele syv tonn med mat. Målet var fem, så her har de ansatte gjort en kjempejobb, sier hun.

Tar tid
Å gjøre slike inngripende endringer i en stor organisasjon, tar alltid tid og Andreassen tror de har mer å hente ut i form av enda mindre matsvinn. Syv tonn betyr veldig mye penger som kommunen nå sparer og som kommer fellesskapet til gode.

I går var derfor ordfører Knut Kvale sammen med kommunedirektør Leif-Arne Steingrimsen på en rask visitt med blomster til kjøkkenpersonalet som takk for innsatsen.

– Det er viktig at vi får en slik annerkjennelse for den ekstra innsatsen. For her har de ansatte både på kjøkkenet her og ute i avdelingene, gjort en kjempejobb, sier hun.

Hemmeligheten bak suksessen på Eikertun er bedre planlegging og oversikt. I stedet for å lage mat til et fast antall personer – uavhengig av hvor mange det er på avdelingen, lages det nå riktig antall porsjoner. Det spares det naturlig nok mye på.

Det spares også mye ved å lage porsjoner som står i forhold til den enkelte. Ingen vits i å servere tre kjøttkaker når vedkommende kun spiser én. Tidligere ble dette kastet ute på avdelingene og ingen hadde helt oversikten.

Det lages også langt mer «restemat» på huset. Mye av dette selges rimelig i kantina, men ettersom de stadig blir flinkere til å bruke restene i avdelingene, blir det mindre av billige måltider til andre.

Fortsetter arbeidet
Selv om dette har vært et to-årig prosjekt, kommer kjøkkensjefen og de andre på Eikertun til å fortsette veiing og registrering for å bli endre bedre på å hindre matsvinn og kasting av mat.

– Vi har satt mål for de enkelte avdelingene og det følger med en belønning her. Derfor er det viktig at arbeidet fortsetter, sier Andreassen.

Del:
Annonse