26. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nav-direktør i Vest-Viken, Inger Anne Speilberg sier det fortsatt er mangel på arbeidskraft i vårt område.

Synkende arbeidsledighet i Drammen og Øvre Eiker

I løpet av mai måned sank arbeidsledigheten for helt ledige i Drammen med 89 personer. I Øvre Eiker var reduksjonen på 33 personer. Også antall personer på tiltak gikk tilbake i begge kommuner.
Annonse

Drammen kommune hadde ved utgangen av mai 1.080 helt arbeidsledige. Det tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken og er 89 færre enn ved utgangen av april.

I Øvre Eiker er det nå 168 helt ledige og det er 33 færre enn sist måned og dette tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken.

Annonse

Øvre Eiker har i tillegg 61 personer på ulike arbeidsmarkedstiltak mens Drammen har 275 på tiltak.

I mai var 6.923 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. 2,7 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere.


Blant arbeidssøkerne var 4.264 personer registrert som helt ledige i mai. Det utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Nav-regionen Vest-Viken ligger rett under landsgjennomsnittet på 1,7 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 5.201 personer. Det tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.722 personer registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 12.949 helt ledige personer i mai, noe som tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken.

– Det er fortsatt lav ledighet og god tilgang på stillinger. Fra vår egen bedriftsundersøkelse vet vi at det er mangel på arbeidskraft innen en rekke næringer. Det burde gi gode muligheter for å inkludere flere inn i arbeidslivet, sier Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken. 

Del:
Annonse