12. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Daglig leder i Øvre Eiker kommunale eiendom, Laila Gustavsen og ordfører Knut Kvale er fornøyde med at brønnboringen ved rådhuset nå er i gang. (Foto: ØEK)

Nå blir det bergvarme til rådhuset og Hokksund ungdomsskole

Forrige uke startet arbeidet med å bore 16 dype energibrønner i rådhusparken. Til høsten kommer varmen herfra til rådhuset og til ungdomsskolen, melder kommunen på sine nettsider.
Annonse

– Brønnene skal forsyne rådhuset og Hokksund ungdomsskole med bergvarme fra i høst. Energibrønnene vil få forbruket varig ned med om lag 700.000 kWh i året og gi en besparelse på to millioner kroner pr. år hvis strømprisen er på 1,50 kroner, sier Laila Gustavsen, daglig leder i Øvre Eiker kommunale eiendom.

Prosjektet er det største ENØK-tiltaket Øvre Eiker kommunale eiendom har startet opp til nå, målt i kostnader. Brønnparken er nummer to på lista over de sju mest effektive ENØK-tiltakene som foretaket kan gjennomføre for Øvre Eiker kommune.

Annonse

Investerer for framtida
– Det er godt å se at ENØK-satsingen fra kommunestyret bærer frukter, og vi ser frem til å få varmen fra om lag 400 meters dyp. Det er stort potensiale for energieffektivisering av våre bygg, og forventet levetid på energibrønner er minimum 50 år, så her investerer vi for fremtida. Energibrønnene er avgjørende for å løse klima- og temperaturstyringen for arbeidsplassene på rådhuset, sier ordfører Knut Kvale.

Bidrar til at kommunen når sine klimamål
Også entreprenøren er glad for å komme i gang med arbeidet.

– Vi er glade for å komme i gang med prosjektet og for å bidra til at Øvre Eiker kommune når sine klimamål, sier Ida Elise Myklegård i Hitec Energy, totalleverandør av varmesystemer.

Boringen skal etter planen ta 11 til 12 uker, og koblingen av en helt ny varmesentral vil gjøres av GK Norge AS og være ferdig før neste fyringssesong. Hele prosjektet skal være ferdig 15. oktober i år.

Ambisiøs klimaplan
Øvre Eiker kommunale eiendom har ansvaret for ca. 93.000 kvm. formålsbygg som fordeler seg på skoler, barnehager, idrettshaller, kulturbygg og rådhuset. Målet om å redusere klima- og miljøavtrykket skal skje ved målrettede tekniske tiltak. Gode energieffektive bygg bruker mindre energi til blant annet oppvarming. Nylig ble det vedtatt en ambisiøs klimaplan i Øvre Eiker kommune.

– Prosjektet med bergvarme vil være et vesentlig bidrag til å få utslippene ned og til å nå målsettingen om at kommunens bygg skal ha minimum 30 prosent lavere klima- og miljøavtrykk innen 2026. Det viktigste vi kan gjøre, er å få forbruket varig ned, sier Laila Gustavsen i det kommunale foretaket.

Del:
Annonse