20. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

En fersk undersøkelse fra UNICEF Norge viser mer enn halvparten av barnefamiliene i Viken tror strammere økonomi vil påvirke sommeren negativt. (Foto: iStock)

Strammere økonomi rammer ferien til barnefamiliene i Viken

En fersk undersøkelse fra UNICEF Norge viser mer enn halvparten av barnefamiliene i Viken tror strammere økonomi vil påvirke sommeren negativt. Og mer enn én av ti i Viken gruer seg til sommerferien.
Annonse

UNICEFs årlige sommerundersøkelse har i mange år påvist at de med lav inntekt gjennomgående har vært de minst optimistiske med tanke på sommeren. Dette gjelder også i år, men årets undersøkelse viser at det også i gruppene med høyere inntekt er en økende pessimisme knyttet til sommeren og hvorvidt den blir like bra som tidligere.

I gruppen med lavest husstandsinntekt svarer mer enn halvparten at de tror sommeren vil påvirkes negativt av strammere økonomi, og nesten tre av fem at de ikke tror sommeren blir bedre for barna.

Annonse

– At de med lavest inntekt opplever sommeren som vanskelig er ikke lenger overraskende. Det er blant disse flest gruer seg til sommeren, og i denne gruppen flest synes det er utfordrende å gi barna sine hyggelige ferieopplevelser. Men i år ser vi også en svak tendens til at flere også i gruppene med høyere inntekt frykter at sommeren kan bli vanskelig, direktør for barns rettigheter og bærekraft, Kristin Oudmayer i UNICEF Norge.

I gruppen med høyest husstandsinntekt er det 34 prosent som svarer at de tror strammere økonomi vil påvirke sommeren negativt, en økning på seks prosentpoeng fra i fjor. I den samme gruppen svarer hver femte at de ikke tror barna vil få en bedre sommer enn i fjor, som er en økning på fire prosent fra 2022.

Familier med eldre barn utsatt
Undersøkelsen viser også at det særlig er familier med eldre barn som tror sommeren vil bli vanskelig. 21 prosent i denne gruppen svarer at de føler de ikke evner å gi barna den sommeren de fortjener, mens det i gruppen med mindre barn er 14 prosent som svarer det samme. Én av fire i denne gruppen frykter også at årets sommer ikke vil bli bedre enn i fjor.  Og halvparten tror strammere økonomi påvirker negativt.

– Familier med eldre barn kjenner nok i større grad enn andre på forventninger og press fra omverden, og frykter trolig at egne barn ikke vil få like spennende opplevelser som vennene sine. Kanskje føler de også at det krever mer å gi ungdommene sine en spennende sommer, enn da de var mindre, sier Oudmayer.

Still opp for hverandre
Undersøkelsen viser at nesten halvparten av befolkningen ville stilt opp for et barn som trenger en positiv ferieopplevelse om de fikk mulighet. Men kun én av tre med barn svarer at det er sannsynlig at de ville benyttet seg av et slikt tilbud.

Oudmayer oppfordrer alle til å senke terskelen både å hjelpe og til å ta imot muligheten til fine opplevelser for barna.

– Det er ingen tvil om at det kan være vanskelig å be om, eller ta imot hjelp fra andre. Men jeg oppfordrer alle som har mulighet til det til å benytte den. Ofte er det lite som skal til for å gi et barn gode sommerminner, sier Oudmayer.

Spørreundersøkelse på Eikernytt.no
Eikernytt.no har de siste ukene hatt en egen spørreundersøkelse det spørsmålet var: Har du måtte endre sommerferieplanene dine på grunn av økonomien?

111 personer har svart til nå og 51 prosent svarer ja på spørsmålet. Det er altså en liten overvekt som har måttet endre ferieplanene sine på grunn av økonomiske forhold blant våre lesere. Undersøkelsen er neppe representativt, men gir en pekepinn på situasjonen her.

Del:
Annonse