20. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Onsdag 14. juni kommer sirene eller tyfonene til å sende det kjente signalet. I tillegg kommer det et nødvarsel på telefonen og det kan virke skremmende for barn. (Illustrasjon)

Ber foreldre, skole- og barnehageansatte forberede barna

Onsdag 14. juni kl. 12.00 sendes det ut nødvarsel på samtlige mobiltelefoner samtidig som tyfonene går. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ber om hjelp fra barnehager og skoler for å nå ut med informasjon til barn og unge.
Annonse

Statsforvalteren i Oslo og Viken har nå gått ut med en oppfordring til foreldre og ansatte i skoler og barnehager om å forberede barna på denne dagen.

Onsdag 14. juni kl. 12 testes nemlig Nødvarsel på mobil og varslingsanleggene over hele Norge. Denne varslingsprøven kan være skremmende, derfor er det viktig at barnehager og skoler forbereder barn og elever på at Nødvarselet kommer og hvorfor. Alle mobiltelefoner vil spille av en høy lyd som varer i ca. 10 sekunder.

Annonse

Det er første gang dette systemet testes ut i full skala og derfor denne oppfordringen fra myndighetene.

Hva er Nødvarsel?
Nødvarsel er brukt for å varsle hele befolkningen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Nødvarsel er en tjeneste fra norske myndigheter. Det er politiet og Sivilforsvaret som avgjør hvilket område som skal varsles og som sender ut selve varselet.

Hvorfor tester vi?
Nødvarsel på mobil testes til hele befolkningen både for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal.

Denne varslingsprøven kan være skremmende, derfor er det viktig at barnehagene og skolene forbereder barn og elever på at dettevarselet kommer og hvorfor.

Dette skjer når Nødvarsel testes:
Testen utløses mellom kl. 11.55 og 12.10 den 14. juni 2023 og går ut til alle kompatible enheter i Norge som har dekning på 4G/5G.

Når varselet kommer vil telefonen vibrere og spille av en høy, sireneaktig lyd i ca. 10 sekunder. På skjermen kommer en tekst der det står at dette bare er en test.

Hvis dere ikke ønsker å få testen, kan dere sette telefonen i flymodus eller skru den helt av. Dette må dere gjøre i god tid før kl. 12.00 den 14. juni. Det hjelper ikke å sette telefonen på lydløs, det vil nødvarselet overstyre.

Del:
Annonse