23. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Veksthusforetak og vanningslag vil fortsatt kunne får strømstøtte på linje med jordbruksforetak. (Illustrasjon)

Videreføring av strømstøtteordningen for landbruket i sommer

I februar bestemte regjeringen at strømstøtteordningen for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag videreføres ut 2024. Regjeringens forslag ble den 12. juni 2023 vedtatt av Stortinget. Her er reglene som gjelder nå.
Annonse

Jordbruksforetak
For jordbruksforetak vil søknaden om strømstøtte videreføres. Du trenger derfor ikke søke på nytt hvis du allerede har søkt på ordningen som gjaldt fra og med april 2022.

Hvis du ikke lenger driver jordbruksproduksjon er det viktig at du melder fra om dette. Du må også gi beskjed om andre endringer som har betydning for din søknad, slik som å fjerne målepunkt som ikke lenger brukes i jordbruksproduksjonen, legge til eventuelle nye målepunkt foretaket har fått til sin produksjon, og registrere fordeling dersom målepunktet i tillegg til jordbruksproduksjonen har et forbruk som går til annen næring.

Annonse

Normalt utbetales strømstøtten for jordbruksforetak i slutten av den påfølgende måneden. I sommer forskyves utbetalingene. Det vil si at støtte for juni og juli utbetales i slutten av august.

Veksthusforetak og vanningslag
Veksthusforetak og vanningslag må som tidligere sende inn ny søknad for å få strømstøtte for ny periode.

Normalt utbetales strømstøtten for veksthusforetak og vanningslag løpende. I juli vil det ikke utbetales strømstøtte, og utbetalingen for april, mai og juni vil utbetales i august. Veksthus og vanningslag som søker tidlig, kan forvente å få utbetalt støtte for april, mai, og juni i begynnelsen av august.

Det er Landbruksdirektoratet som melder dette.

Del:
Annonse