21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Politiet flytter ut av dette bygget de har hatt tilhold i en årrekke. Ny politistasjon blir på Sundmoen der Isachsen skal bygge et nytt bygg til politiet.

Vil flytte politistasjonen i Hokksund til Sundmoen

Politiets Fellestjenester har i dag kunngjort at politiet vil flytte ut av sine nåværende lokaler i Hokksund sentrum til fordel for et nybygg på Sundmoen i utkanten av sentrum.
Annonse

Politiets Fellestjenester (PFT) har på vegne av Sør-Øst politidistrikt bistått distriktet med markedssøk og konkurranse for nye lokaler til politiet på Øvre Eiker.

Markedssøk for konkurransen ble publisert sensommeren 2022. PFT har etter en politifaglig evaluering av konkurransens tilbud i samarbeid med Sør-Øst politidistrikt valgt Rune Isachsen Holding AS som leverandør av nye lokaler til Øvre Eiker politistasjon.

Annonse

Rune Isachsen Holding AS har prosjektert et nybygg på Sundmoen Næringsområde hvor politiet blir leietaker. Avtalens lengde er inntil 20 år.

Avgjørelsen om eventuell ny lokasjon til politistasjonen har trukket ut i tid og skulle egentlig vært avgjort i fjor høst. Ønsket innflytting var annonsert til 1. juli inneværende år, men det ble raskt sett på som urealistisk. Det skal ha vært flere tilbydere og sterk konkurranse om dette oppdraget uten at politiet ønsker å utdype dette nærmere.

Nytt bygg på Sundmoen
Daglig leder for selskapet, Hans Leo hals, sier til Eikernytt.no at de jobber med et prosjekt for politiet der de får et eget bygg til formålet på en tomt på tre mål. Selskapet har sikret seg den eneste ledige tomten igjen på Sundmoen på hele 10 mål.

Prosjektet er i startfasen og er ikke byggemeldt så langt, men de har fått signaler fra byggesaksavdelingen om at dette skal la seg gjennomføre som planlagt.

– Vi starter prosjekteringen nå og går alt etter planen starter vi byggingen sent denne høsten og da vil bygget stå ferdig i januar 2025, sier Hans Leo Hals.

Eiker Eiendomsutvikling, som eier dagens «lensmannskontor» i sentrum, var lenge optimistisk for å kunne beholde politiet som kunde med sin sentrale plassering til blant annet tingretten. Etter det vi kjenner til var det også planer om å bygge på dagens bygningsmasse, men nå har altså politiet bestemt seg for å flytte ut.

Det har ikke lykkes Eikernytt.no å få tak i daglig leder i selskapet, Trond Lindborg, for en kommentar.

Vurderer alle brannstasjoner
Drammensregionens Brannvesen (DRBV) har i lengre tid sett på de ulike brannstasjonene i sitt område – inkludert i Hokksund. Brannsjef Torgeir Andersen sier til Eikernytt.no at de er i dialog med kommunen om mulige løsninger, men så langt ikke landet noe. Det er uansett et behov for en oppgradering av stasjonen i Hokksund på litt sikt, ifølge Andersen.

– Vi leier av kommunen her og må leie av eventuelt andre tilbydere om det blir aktuelt med en flytting, sier Andersen.

Noen samlokalisering med politi og ambulanse er foreløpig ikke aktuelt slik det var for en del år siden da de snakket om en «blålyssentral» langs E134.

Del:
Annonse