27. september 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det blir både skole og svømmehall på Loesmoen selv om både Senterpartiet og Venstre var imot dette i utgangspunktet. Her fra avstemmingen i kommunestyret. (Foto: ØEK)

Det blir både barneskole og svømmehall på Loesmoen

Onsdag var politikerne samlet til kommunestyremøte på rådhuset, og en av de viktigste beslutningene som stod på kartet denne kvelden var beslutningen om å bygge ny barneskole og svømmehall på Loesmoen.
Annonse

– Dette er et historisk vedtak, kunne gruppeleder for Arbeiderpartiet, Niclas Tokerud, fortelle Eikernytt.no.

Han forteller videre at det er gledelig at de nå har kommet til enighet om en så viktig beslutning som vil bety mye for elever og lærere i mange år framover.

Annonse

Flertallet har talt
Under debatten ble det diskutert både kostnadsramme, låneopptak og potensialet for samdrift med idretten.

Senterpartiet har hele veien vært imot både skole og svømmehall, senest i leserinnlegg her i Eikernytt.no den 14. juni. På samme måte har Arbeiderpartiet og Høyre gitt utrykk for at de er for både skole og svømmehall.

Nokså overraskende for de fleste var det at Senterpartiet i onsdagens møte ikke lenger var mot ny skole på Loesmoen, og annonserte fra talerstolen at de hadde intensjon om å stemme for – noe de også gjorde. Derfor fikk beslutningen om å bygge ny skole på Loesmoen vedtatt med 36 av 37 stemmer. Det var bare Venstre som til slutt stemte imot.

Svømmehall eller ikke
På kartet stod også investeringsbeslutning om ny svømmehall. Her var diskusjonen i større grad preget av uenighet og her stod Senterpartiet på at de er motstandere av svømmehall.

Både Høyre og Arbeiderpartiet var tydelige på at de hele veien har sett det som helt nødvendig å benytte denne anledningen til å bygge en ny svømmehall.

– Den gamle svømmehallen er utslitt. Det er åpenbart for de fleste om vi ser under overflaten forteller Adrian Tollefsen i Høyre.

Videre forteller han at alternativkostnaden til å bygge svømmehall nå, vil bety 60 millioner i vedlikeholdskostnader de neste åtte årene, og at de i realiteten 10 år fra nå ville ha en svømmehall i like dårlig forfatning. I tillegg ble det fremhevet at det er fare for at Øvre Eiker ikke vil kunne oppfylle kravet om svømmeundervisning uten investeringer i ny svømmehall.

Fra talerstolen denne dagen var fokuset på økonomi og folkehelse tydelig. Hvor Senterpartiet og Venstre framholdt en tro på å få svømmehallen til å leve noen år til, mente AP og Høyre at tanken om det var helt urealistisk. Fra talerstolen ble det også sagt at et selvstendig svømmehallprosjekt senere ville kunne bety utgifter opp mot 200 millioner, fremfor de 115 millionene en hall ville koste nå.

Det var mange tilhørere som hadde møtt opp for å følge behandling av saken, og en rekke medlemmer av Øvre Eiker Svømmeklubb brøt ut i applaus etter at vedtaket ble fattet.

Arbeiderpartiets Niclas Tokerud (t.v.) og Høyres Adrian Tollefsen er godt fornøyd med resultatet av onsdagens kommunestyremøte der de sammen fikk flertall for ny skole og svømmehall samtidig.
Del: