25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Astrid Røren og Kim Mogen Myhre står bak dette innlegget.

Folk er viktigere enn bygg

MENINGER – VALG 2023: Onsdag 14. juni 2023 var en historisk dag for Øvre Eiker. Kommunestyret bestemte at det skulle brukes i overkant av en halv milliard kroner på å bygge ny Hokksund barneskole, med flerbrukshall og svømmehall.
Annonse

I vår kommunes målestokk er det et kjempeprosjekt, og det er positivt på veldig mange plan. Svømmehall og flerbrukshall vil gi gode ringvirkninger for folkehelsa, og med ny, moderne og tilpasset barneskole med topp forhold for både elever og ansatte, må vi kunne forvente enda bedre skår på trivselsundersøkelser og læringsprestasjoner.

Samme dag som vedtaket om å bygge ny barneskole ble gjort, ble det arrangert budsjettseminar for kommunestyret og administrasjonen i kommunen. Kommunens resultater er analysert, og blant annet på området skole er konklusjonen at vi driver billig, svært billig. Øvre Eiker er faktisk en av landets mest effektive kommuner på å drive skole.

Annonse

Vi bruker nesten 50 millioner kroner mindre på å drive skole, enn kommuner vi kan sammenlikne oss med, mens vi bruker til sammen 18 millioner mer på barnevern og sosiale tjenester.

For oss i Senterpartiet blir det et veldig relevant spørsmål om dette kan ses i sammenheng. Svaret fra de innleide analytikerne på det spørsmålet, var at resultatene i skolene våre er svært gode, og at de generelt ikke finner noen sammenheng mellom pengebruk og resultater. Likevel må vi kunne anta at det finnes en nedre grense. I Senterpartiet har vi en stund sett og vært bekymret for at vi er veldig nær den nedre grensen.

Vi er helt overbevist om at den viktigste faktoren, og som har reddet situasjonen til nå, er at vi har ekstraordinært flinke folk som jobber i skolen. Som har strukket seg lenger enn langt for at barna våre skal ha en god skolehverdag tross stramme rammer, slik lærere ved Hokksund ungdomsskole peker på i ytringen «Kostnadseffektiv samvittighet», i Eikernytt.no 18. juni. Trekkes det lenger nå frykter vi utgiftene til barnevern og sosiale tjenester ikke blir mindre, men derimot øker ytterligere.

Tilbake til overskriften. Kommunens årlige pengesekk er ganske konstant. Driftsinntektene for 2023 er beregnet til 1,7 milliarder kroner og gjelden er pr. nå tilsvarende 69.000 kroner pr. innbygger. Må vi bruke mer på å betjene gjeld, blir det mindre penger til andre formål, som drift.

Senterpartiet skulle gjerne sett at vi kunne satse mer på å få inn flere lærere i skolen, flere miljøarbeidere og andre yrkesgrupper, gitt ansatte etterspurt kompetanse, og sørget for kontinuerlig, godt nok vedlikehold av byggene slik at vi kunne slippe å ta kjempeløft som å bygge en helt ny skole.

Vi gleder oss stort til den nye skolen står klar for bruk, men som Senterparti-politikere er vi svært opptatt av at kommunen vår består av mer enn ett tettsted. Vi kjenner derfor på bekymringen for hvor vi skal finne pengene til de andre nødvendige investeringene kommende år.

Senterpartiet ønsker verken å innføre eiendomsskatt eller å selge unna kommunens eiendom for å oppnå kortsiktig gevinst, så vi er avhengig av fortsatt nøktern og kunnskapsbasert styring, og kloke investeringer for å ta godt vare på det vi har.

Denne uken hadde Senterpartiet møte med Utdanningsforbundet i Øvre Eiker for å få innspill og status oppdateringer. De la særlig vekt på det å sikre god grunnbemanning og nok ressurser i skole og barnehage. Lærere skal ha tid til å være lærere og kunne følge opp hver enkelt elev på en god måte og at de som underviser skal være utdannede lærere.

Det er de som står i førstelinjen som vet hvor skoen trykker og vi i SP takker for gode konstruktive tilbakemeldinger fra førstelinjen på hva som skal til for at våre elever, barn og ansatte i skolen og barnehage skal leve det gode liv på Øvre Eiker. Vi tar tilbakemeldingene med oss inn i høstens budsjettarbeid.

Astrid Røren
Utvalg skole og oppvekst og 3. kandidat Øvre Eiker SP

Kim Mogen Myhre
Gruppeleder SP og ordførerkandidat SP

Del:
Annonse