21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ber om innspill – Herman Ekle Lund og Camilla Ulsund. (Foto: Nina Holtan)

Venstres vyer for gamle Nedre Eiker

MENINGER – VALG 2023: De første fire årene av nye Drammen nærmer seg slutt. Mye er gjort, mye er ugjort, og for mange av oss har det vært en bratt læringskurve. Vi i Venstre har disse årene stått på for å ta vare på nære, små og litt større lokalsamfunn. Noe er vi fornøyd med, noe burde vi gjort bedre - og mye vil vi gjøre annerledes i neste periode.
Annonse

Skole og barnehage er den viktigste saken for mange. Veiavangen, som sårt har trengt oppgradering i årevis, har stått sentralt denne kommunestyreperioden. Vi i Venstre kjempet for å prioritere nytt tilbygg og hall på Veiavangen først i den nye kommunens skolebudsjett. Det lyktes vi til slutt med.

I «nye Veiavangen» har det vært viktig for oss at kulturlivet skal få like gode bruksmuligheter som idretten. Her fikk vil til slutt en kjempegod prosess hvor Kulturrådet og Idrettsrådet for første gang har levert felles høringsinnspill og krav. Dette kommer til å resultere i flotte flerbruksbygg som alle kan få glede av, og rådmannen skisserer at overlevering kan skje til skolestart i 2026. Denne prosessen skal vi følge i mål, og sikre at prosjektet får den planlagte finansieringen, helt til det er ferdig.

Annonse

Venstre vil ikke legge ned flere barnehager. Fjorårets nedleggelse av Stensethalleen, Marienlyst og Konnerud barnehager var feilgrep. Vi beklager at det ble slik, og vi tar selvkritikk. Nettopp derfor har vi bundet oss til å kjempe for å hindre flere nedleggelser av barnehager i vårt program.

Nære tjenester der folk bor er det som trengs for å skape gode og trygge lokalsamfunn. Det fører også til mindre transport og klimautslipp og en bedre folkehelse. Da kan vi ikke bygge gigantbarnehager som flere folk må kjøre bil til. Vi trenger mindre og mellomstore enheter i kommunedelene.

Krokstad sykehjem er en annen viktig sak for mange i gamle Nedre Eiker. Det er ingen hemmelighet at vi i Venstre var sterkt delaktige i utsettelsen i fjor sommer, og det er ikke fordi vi vil nedprioritere sykehjemmet. Tvert imot.

Fordi kommuneøkonomien er slik den er, ville vi finne ut om det var mulig å gjøre prosjektet billigere uten at det gikk ut over kvaliteten. Det opprinnelige prosjektet ville nemlig krevd store kutt i andre tjenester – for eksempel mindre sykehjem i andre kommunedeler – dersom vi skulle gått videre med den gigantiske prislappen som hadde utviklet seg.

Vi var sikre i vår sak – og nå har vi fått bevist at det kan bli billigere og like bra. Etter vedtaket i kommunestyret nå i juni vil kommunen spare over en halv milliard i investeringer på det nye prosjektet. I tillegg vil vi bespare driftsbudsjettet for 70 millioner kroner hvert eneste år i prosjektperioden.

Dette er penger som vi da altså slipper å kutte hos andre tjenester – og gjør at vi kan prioritere andre saker vi og du synes er viktige. For eksempel budsjettene til skole, barnehage og forebyggende tjenester.

Kultur har alltid vært viktig for Venstre. Noen har kanskje fått med seg at vi har tatt kampen for Portåsen de siste årene. Til slutt lyktes vi med å få en varig og god løsning, etter flere års redningsaksjoner i tolvte time. Nå skal vi sikre at denne finansieringen fortsetter.

På Gulden kunstverk vil vi samarbeide tett for å finne en god løsning videre etter at Walter Welo nå dessverre gir seg. Her bør det ligge store kulturnæringsmuligheter for den som kjenner sin besøkelsestid.

Temaplan for idrett kom på plass før sommeren, og gjør at vi endelig kan komme i gang med prioritering av støtte til idrettsanlegg. Her har vi et sterkt mål om reell likebehandling av lagseide anlegg, som vi har mange av i gamle Nedre Eiker, med kommunalt eide.

Vi gleder oss til å se mange nye idretts- og aktivitetsprosjekter realisert i årene framover – både prosjektene vi kjenner til allerede, og helt nye, innovative ideer: For eksempel «Eknes Arena», som ble presentert for oss i mai. Et fantastisk bra flerbruksprosjekt, særlig for barn og unge, i et område hvor bare en tredjedel av ungdommene deltar i fritidstilbud i dag.

I arealpolitikken sier Venstre nei til nedbygging av natur og matjord. Vi vil ha på plass en juridisk bindende markagrense som gjør det forbudt å ta mer av marka. Naturmangfold og friluftsverdier er hellige for oss, og skal ikke røres. Det skal heller ikke tas en kvadratmeter til med jord der det kan produseres mat til mennesker eller dyr. Det mener vi er uansvarlig i en verden hvor alt peker mot at vi trenger å bli flinkere til å ta vare på oss selv.

Når det kommer til næringsliv vil vi fortsette å gjøre som Tor Erik Fredheim og gjengen i Mjøndalen Handel og Serviceforening sier. De er et fabelaktig talerør for næringslivet lokalt, og vi er glade for at vi kunne gi dem driftsstøtten de spurte om og aktivitetsmidlene de foreslo for oss i fjor. Vi gleder oss til å samarbeide om alt fra helhetlig sentrumsutvikling i Mjøndalen, til å sikre framdrift i gigantprosjektet på Ryghkollen til Nomas, som kanskje ikke går kjempefort per nå.

På samferdsel så vil vi beholde Steinberg stasjon. Vi vil gjøre det vi kan for å få flere avganger på toget. Her ligger det en fantastisk mulighet i et tilleggsspor inn på Ryghkollen som er et forslag fra Nomas og Bane Nor.

Vi vil også jobbe for at fylkeskommunen prioriterer flere avganger på bussrutene i utkantene.

Det er mye vi ønsker å gjøre for gamle Nedre Eiker, og derfor vil vi ha innspill fra deg som leser dette. Hvordan kan vi skape en enda bedre politikk for dere som bor der, og hva ønsker dere for deres kommunedel?

Vi håper du tar kontakt med oss om saker eller ideer du brenner for.

Herman Ekle Lund, ordførerkandidat
Camilla Ulsund, 4. kandidat

Del:
Annonse