28. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Brudd på trafikkreglene er årsak til fire av ti dødsulykker. NAF er ikke fremmed for å inndra bilene i ekstreme tilfeller. (Foto: NAF)

NAF krever økt innsats mot ekstreme råkjørere – kan ta bilen

Brudd på trafikkreglene står bak fire av ti dødsulykker. Og når ulykkene skjer er det råkjøring, rus og manglende bilbelte som er årsak. Ofte er det yngre sjåfører innblandet i disse ulykkene.
Annonse

– Vi må ta på alvor politiets bekymring når de opplever flere tilfeller av ekstrem råkjøring enn før, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

– Ulykkene, som skjer på grunn av brudd på trafikkreglene, kjennetegnes av at sjåførene ofte er yngre, og at ulykkene skjer i høy fart, sier hun.

Annonse

Det er Transportøkonomisk institutt (TØI) som har kartlagt årsak til dødsulykker i perioden 2017-2020 på oppdrag fra Statens vegvesen. Med flere nylige tilfeller av ekstrem fart på norske veier, må disse tallene frem i debatten, mener NAF.

Kan ta bilen fra råkjørerne
– Ingen kjører i to hundre kilometer i timen og tror at det er lov. Dette er bevisste lovbrudd, som kan få alvorlige følger. I disse tilfellene av villmannskjøring støtter vi inndragning av kjøretøyet, sier Handagard.

Det har vært få tilfeller i Norge der folk har fått inndratt kjøretøyet på grunn av fartslovbrudd, men det er åpning for det i lovverket. NAF mener denne reaksjonen kan være aktuell i tilfeller av ekstrem råkjøring, på grunn av ulykkes-potensialet.

– Det er en tendens til at flere yngre blir drept eller hardt skadd i trafikken de siste årene, ifølge tall fra politiet. Økt bevissthet om ulykkesrisikoen og økte ressurser til å ta råkjørerne må virke sammen, sier Handagard.

Mer synlig politi langs veiene kan derfor være et viktig virkemiddel, mener NAF.

Krafttak for å nå nullvisjonen 
Fra TØI kommer det frem at ulykkene som skjer på grunn av brudd på trafikkreglene oftere skjer om natten og at førerne gjerne er yngre. Ulykker som ikke skyldes brudd på trafikkreglene har gjerne andre kjennetegn. Her er det oftere uoppmerksomhet, trøtthet eller at bilfører ikke har avpasset farten nok etter forholdene som er årsak. Også forhold ved veien kan forårsake ulykker.

– Vi har alle et ansvar for trafikksikkerheten. Å være oppmerksom og konsentrere seg om kjøringen er det grepet vi alle kan ta, i tillegg til å tilpasse farten etter forholdene. Og så har myndighetene et ansvar for så sikre trygge veier, sier Handagard.

Bedre vedlikehold av veiene, flere strekninger med møtefri vei og midtoppmerking er noen av tiltakene som kan beskytte trafikantene og bidra til at ulykker unngås.

Del:
Annonse