23. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Statsforvalteren i Oslo og Viken har hatt tilsyn med Øvre Eiker og Vestfossen Ungdomsskole. Helt fornøyd var de ikke. (Arkivbilde)

Statsforvalteren ikke helt fornøyd med Øvre Eiker etter skoletilsyn

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ført tilsyn med Øvre Eiker kommune og Vestfossen ungdomsskole. Temaet for tilsynet er kommunens arbeid for et trygt og godt skolemiljø. De er ikke helt fornøyd med hva de så.
Annonse

Under dette temaet kontrollerer vi om kommunen gjennom sin internkontroll sikrer at skolen oppfyller varslingsplikten i saker der det er mistanke om, eller kjennskap til, at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skriver Statsforvalteren på sine nettsider.

I rapporten har de konkludert med at Øvre Eiker kommune har utarbeidet noen skriftlige rutiner og prosedyrer som beskriver varslingsplikten og dokumentasjonsplikten. De mener at disse rutinene og prosedyrene ikke er tilstrekkelig tilpasset lovkravene i opplæringsloven kapittel 9 A om skolemiljø, og de kan medvirke til ulik forståelse og praksis i skolen. Det kan føre til at det ikke blir varslet raskt nok om alle skolemiljøsaker, og at dokumentasjonen av varsling ikke blir god nok.

Annonse

– Vi har også konkludert med at kommunen ikke har internkontroll som sikrer skolens regelverksetterlevelse på området varslingsplikten i skolemiljøsaker. Praksisen til kommunen er per i dag ikke tilstrekkelig tilpasset for å avdekke avvik eller risiko for avvik når det gjelder aktivitetsplikten, herunder varslingsplikten. Kommunen har heller ikke evaluert og gjort nødvendige forbedringer av egne skriftlige rutiner og prosedyrer, heter det.

I tilsynsrapporten kan du lese om hvilke rutiner og praksiser Øvre Eiker kommune har på dette temaet og hvilke regelverksbrudd de må rette.

Les hele rapporten her

Del:
Annonse