22. september 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er mange ledige stillinger innen helse og omsorg og mange virksomheter får ikke nok søkere. (Illustrasjon)

Fortsatt relativ lav ledighet i Eiker og Drammen

I juni var 6.869 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. 2,6 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. I Øvre Eiker og Drammen er ledigheten også relativt lav selv Drammen ligger over landsgjennomsnittet.
Annonse

I Øvre Eiker var det ved utgangen av juni 147 helt ledige og det tilsvarer 1,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er 21 færre enn ved utgangen av mai måned. I tillegg er det 61 som er på ulike tiltak og det er 34 færre enn for ett år siden.

I Drammen er det 1.088 helt ledige. Det tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken og Drammen ligger dermed på topp i Vestre Viken når det gjelder helt ledige. Det ble åtte flere ledige i løpet av mai, men der er samtidig 216 færre enn på samme tid i fjor. I Drammen er det i tillegg 275 personer på ulike tiltak og det er 137 færre enn på samme tid i fjor.

Annonse

Nav Vest-Viken
Blant arbeidssøkerne var 4.223 personer registrert som helt ledige i juni. Det utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Nav-regionen Vest-Viken ligger dermed rett under landsgjennomsnittet på 1,7 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 5.131 personer. Det tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.738 personer registrert som delvis ledige.

Sammenlignet med juni i fjor, er nå 283 flere personer registrert som helt ledige i Vest-Viken, en oppgang på syv prosent. Bruttoledigheten har økt med 41 personer (1 prosent).


Antallet delvis ledige har gått ned sammenlignet med samme måned i fjor. I juni var 1.738 personer registrert som delvis ledige. Det er en nedgang på 157 personer (-8 prosent) sammenlignet med samme måned i 2022. De delvis ledige utgjør 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

– Det er lav ledighet og mangel på arbeidskraft innen en rekke næringer. Det er gode muligheter for å få jobb for de som er fleksible. Det er for eksempel fortsatt flere som søker etter sommervikarer, sier Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken.

I Vest-Viken registrerte Nav 2.739 nye ledige stillinger i juni. Det er 16 prosent færre enn på samme tid i fjor. 627 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg, 340 er innen butikk- og salgsarbeid og 311 er innen undervisning.

Del: