24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ellen Pauline Steen på Fossesholm Herregård får fem millioner kroner i denne omgang til etableringen av en herregårdshage. (Arkivbilde)

Fossesholm fikk fem millioner til etablering av herregårdshage

502 prosjekter for barn og unge får støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Totalt deler stiftelsen ut 414,7 millioner kroner i denne omgang, og det er Fossesholm Herregård i Vestfossen som får den største enkeltsummen i Buskerud.
Annonse

Hele fem millioner kroner har stiftelsen gitt til Fossesholm, som skal etablere en herregårdshage. Men det er to til fra Øvre Eiker som får penger i denne omgangen. Øvre Eiker Idretts- og aktivitetsråd får 250.000 til utstyr og kart for orientering. Frivillighetssentralen på Arbeidern får 100.000 kroner til nytt kjøkken.

I Drammen kommune er det hele 11 prosjekter som får støtte dra Sparebankstiftelsen, men ingen av summene er i nærheten av det Fossesholm har fått.

Annonse

Stiftelsen støtter aktiviteter innen kultur, idrett, natur, friluftsliv, nærmiljøaktiviteter og kulturarv – først og fremst for barn og unge. Stiftelsen eier 8,4 prosent av DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer tildelingene.

Felles for prosjektene som får støtte, er at de skal bidra til at flere barn og unge kommer i aktivitet, opplever mestring og føler tilhørighet. 38 prosent av søknadene som kom inn til fristen 1. april har fått tildelt midler.

Disse får støtte nå
Tildelingene gis i hovedsak til organisasjoner og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, som er de tidligere fylkene Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, samt Ringsaker kommune. I tillegg gis det støtte til landsdekkende prosjekter.

Se hvilke tiltak som får støtte i Buskerud her

– Vi er imponert over alle de flotte initiativene som settes i gang av gode krefter i lokalmiljøene. Stiftelsen kan bidra med pengestøtte, men det er frivillige organisasjoner og andre gode krefter som får tingene til å skje, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

I denne runden er det gitt støtte til prosjekter som bidrar til flere skolehager, mindre matsvinn, flere turmål der folk bor, økt kunstformidling for barn og unge, flere muligheter for barn og unge til å drive med håndverk, økt gjenbruk og ombruk, nye møteplasser i nærmiljøet, mer musikkglede, flere gode trenere og ledere og mye mer.

Mottakerne er blant annet idrettsforeninger, museer, velforeninger, skoler og FAU, fritidsklubber, speidere, musikkorps, frivilligsentraler, barneteatergrupper og turlag.

De tildelte beløpene varierer fra 20.000 kroner til 30 millioner kroner. Det høyeste beløpet tildeles Stiftelsen Christian Radich til et etterlengtet vedlikeholdsløft for seilskuta. Skoleskipet er blant annet arena for livsmestringsprogrammet «Windjammer», med mål om å forhindre utenforskap.

Nye muligheter fremover
Organisasjoner og lag oppfordres til å søke støtte til prosjekter for barn og unge. Sparebankstiftelsen DNB har tre søknadsfrister: 1. september, 1. desember og 1. april. Søknadsskjema og informasjon finnes på sparebankstiftelsen.no.

Del:
Annonse