22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Skogsmaskiner i arbeid og produserer omtrent like mye som de to foregående årene. (Illustrasjon)

Fortsatt høy aktivitet i skogbruket med høye tømmerpriser

Første halvår ble det hogd 5,9 mill. kubikkmeter tømmer i Norge. Prisene på tømmeret holder seg høye. Samlet bruttoverdi på tømmeret solgt hittil i 2023 er på tre milliarder kroner.
Annonse

Etter norske hogstrekorder både i 2021 og 2022 tyder tallene så langt på at vi kan få store hogsttall også i år.

73 prosent av volumet hogd i første halvår var gran, og 24 prosent var furu. Skogeierne i Innlandet stod for hele 40 prosent av hogstvolumet i første halvår, men det var skogeierne i Møre og Romsdal som fikk best betalt for tømmeret sitt i denne perioden, skriver Landbruksdirektoratet i en pressemelding.

Annonse

Prisene holder seg oppe
Prisene for norsk tømmer er rekordhøye og fortsetter å gå noe opp.

– Dette er en utvikling vi har sett over mange år. Det som drar økningen nå er sagtømmerprisen, mens prisen for massevirke har flatet ut, sier seniorrådgiver Arne Rannem i Landbruksdirektoratet.

Prisen for sagtømmer av gran, som hadde en negativ utvikling fra september 2022 til april i år, har deretter økt og var i juni 638 kr/kubikkmeter. Også sagtømmerprisen for furu har økt noe i mai og juni og var ved utgangen av første halvår på 599 kr/kubikkmeter.

– Det er vanlig at prisene øker noe på sommeren. Det er derfor litt tidlig å si at den negative utviklingen sagtømmerprisene vi hadde i høst og vår har snudd oppover igjen. Vi vil følge utviklingen tett videre, sier seniorrådgiver Arne Rannem.

Økningen i massevirkeprisen som startet sommeren 2022 og fortsatte gjennom første kvartal 2023 flatet ut i andre kvartal i år. Gjennomsnittlig massevirkepris for gran og furu var i juni på henholdsvis 421 og 388 kr/kubikkmeter.

Del:
Annonse