21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

En eikværing er dømt til 18 dager betinget fengsel etter å ha blitt tatt med 85 gram cannabis på en adresse i Hokksund i februar i fjor. (Illustrasjon)

Betinget dom for oppbevaring av 85 gram cannabis

En 39 år gammel eikværing er dømt til 18 dagers betinget fengsel for overtredelse av straffelovens paragraf 231 om oppbevaring av narkotika. Han ble tatt med 85 gram cannabis i Hokksund.
Annonse

Mannen avga en uforbeholden tilståelse i retten da saken gikk som en såkalt tilståelsessak i slutten av juni. Påtalemakten anbefalte en dom på 18 dager betinget fengsel – altså at han ikke må sone nå, men får må holde «seg på matta» de to neste årene da dommen er med prøvetid.

Mannen ble tatt med narkotikaen i februar i 2022. Han er straffedømt hele 14 ganger tidligere. I tillegg har han en rekke forelegg og påtaleunnlatelser og de fleste sakene gjelder narkotikalovbrudd og brudd på veitrafikkloven.

Annonse

I formidlende retning la retten vekt på at saken var blitt over ett år gammel og vedkommende sin tilståelse. Han skal også ha tatt tak i livet sitt og blitt rusfri nå. Vedkommende oppga at cannabisen var til personlig bruk, men mengden alene skulle ifølge retten tilsi ubetinget fengsel.

Mannen får heller ikke beholde cannabisen – naturlig nok, men inndragning er altså et eget punkt i dommen.

Han vedtok dommen på stedet.

Del:
Annonse