4. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Stian Slotterøy Johnsen - generalsekretær i Frivillighet Norge, er glad for at frivilligheten nå har tatt seg opp igjen.

Frivillig innsats er tilbake på nivået før pandemien

- Nå ser vi at den store mobiliseringen for å rekruttere flere frivillige har gitt resultater, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.
Annonse

Mange organisasjoner mistet frivillige hoder og hender under pandemien, og det har vært vanskelig å rekruttere nye etter frafallet. Flere har stilt spørsmål om nedgangen ville være varig. Siste måling fra Frivillighet Norge peker derimot en svært positiv trend.

Den årlige undersøkelsen Frivillighetsbarometeret viser at hele 62 prosent har gjort en frivillig innsats det siste året. I samme undersøkelse fra 2019 var svarprosenten på 63 prosent og dermed er den frivillige innsatsen i samfunnet tilbake på samme nivå som før pandemien.

Annonse

– Å gjøre frivillig innsats er bra både for den enkelte og for samfunnet, og derfor er det veldig gledelig at deltakelsen øker, sier generalsekretær Slotterøy Johnsen.

Årets Frivillighetsbarometer blir lansert 30. august i Oslo. Her vil flere resultater legges frem, blant annet om frivillighetens betydning for demokratiet, tilhørighet til kommunen og ulike barrierer for deltakelse for barn og unge.

Del: