4. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Tre av de sju drukningsulykkene i første halvdel av juli skjedde under bading. (Illustrasjon)

Sju personer druknet i første halvdel av juli

Sju personer har omkommet i drukningsulykker i første halvdel av juli, viser foreløpige tall fra Redningsselskapet. Så langt i år har 45 personer druknet i Norge. Det er åtte flere enn på samme tid i fjor.
Annonse

– Redningsselskapet vil igjen understreke behovet for en samlet nasjonal innsats for å forebygge drukning framover, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

25. juli er verdensdagen for å forebygge drukning. Redningsselskapet skal ha markeringer på en rekke skøytestasjoner på dagen, og deltar også på arrangementet som Flyte, paraplyorganisasjonen for drukningsforebygging, skal ha i Oslo.

Annonse

– Sammen med Flyte jobber vi for at storting og regjering skal vedta en nullvisjon for all drukning og sette i gang arbeidet en nasjonal handlingsplan for drukningsforebygging, sier Tanja Krangnes.

Flest badeulykker i juli
I første halvdel av juli har det vært tre drukningsulykker under bading og to drukningsulykker etter fall fra land. De to fall-ulykkene skjedde i forbindelse med fisking. Én person har druknet fra fritidsbåt, og én person fra et yrkesfartøy.

Alle som har druknet så langt i juli er menn. Av de sju er det ett barn på 13 år. Fem av mennene var 40 år eller eldre, mens alder på én av de omkomne foreløpig er ukjent.

• Innlandet: En utenlandsk statsborger i 70-årene omkom etter at han falt i elva ved Isterfossen i Engerdal i forbindelse med fiske.

• Vestland: En mann i 40-årene døde etter å ha falt fra land under fiske ved Fjæra i Åkrafjorden i Etne. Mannen er opprinnelig fra Romania.

• Trøndelag: En 13 år gammel gutt døde etter en badeulykke i Kyvannet i Trondheim.

• Vestfold og Telemark: En mann i 40-årene omkom under bading i en sideelv til Bøelva i Midt-Telemark.

• Rogaland: En mann i 70-årene omkom under bading i en elv ved Ualand i Lund kommune.

• Rogaland: En mann i 50-årene ble funnet omkommet i sjøen utenfor Egersund etter en fisketur i fritidsbåt.

• Møre og Romsdal: En georgisk mann er antatt omkommet etter at han falt over bord fra en tankbåt i havet utenfor Kristiansund.

Statistikken for juni er oppdatert med én ny hendelse, til totalt 12 drukningsulykker.

Månedsstatistikken er foreløpig, og endres om det framkommer nye opplysninger.

Dødsulykker med fritidsbåt som ikke skyldes drukning, er ikke en del av denne statistikken – se Sjøfartsdirektoratet for oversikt over totalt antall dødsulykker fra fritidsbåt. 

Del: