14. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Konkurstrenden for landet sett under ett er svakt økende som den brune markeringen viser.

Juni-tallene er klare: Økte konkurser i alle fylker hittil i år

Siste analyse fra Dun & Bradstreet viser at konkurstrenden i 2023 er svakt økende. I juni økte konkursene med 11,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2022.
Annonse

Hittil i år har samtlige fylker opplevd en økning i konkursstatistikken, men på Sør- og Vestlandet har vi en positiv utvikling i juni.

– Vi er fortsatt ett stykke under antall konkurser sammenlignet med årene før pandemien, sier Kari Mette Almskog hos Dun & Bradstreet.

Annonse

– I juni steg konkursene med 11, 2 prosent, sammenlignet med juni 2022. Konkurstrenden fortsetter med det å styrke seg, og bekrefter bildet analytikerne har skissert for 2023.

Alle landets fylker opplever uten unntak økning i antall konkurser når vi ser på tall for hittil i år, som gir et tydelig bilde av at trenden er nasjonal. Etter et relativt høyt antall konkurser i første kvartal er vi i andre kvartal et stykke under antall konkurser i årene før pandemien.

– Vi opplever en svak økning i konkurstallene på 11,2 prosent i juni, og utviklingen har flatet ut sammenlignet med økningen i mai måned. I mai så vi en økning på 19,5 prosent sammenlignet med året før, som gir oss en reduksjon i utviklingen på 8,3 prosentpoeng i juni. I likhet med tidligere perioder i år, ser vi negativ vekst i bransjer preget av lave marginer og høy konkurranse sier Kari Mette Almskog, og fortsetter:

– Vi er nå på god vei inn i ett mer balansert marked uten støtteordninger og i den sammenheng er det positivt at konkurstallene fortsatt er lavere enn før pandemien.

Ser vi på tallene hittil i år sammenlignet med samme periode (januar – juni) 2022 har konkursene steget 27,3 prosent nasjonalt. Fra og med april faller trenden noe, sammenlignet med første kvartal.

Når det kommer til bransjedata, ser vi en dobling i konkurser for jordbruk, skog og fiske, samt over 60 prosent økning for både detaljhandel og eiendomsbransjen (hhv. 61,3 og 66,7 prosent). Bransjen for tjenesteyting har opplevd en reduksjon i konkurstallene på 14,5 prosent i juni.

– Selv om vi opplever en prosentvis stor økning i konkurser for jordbruk, skog og fiske og andre lavmarginsbransjer med høy konkurranse, er det viktig å huske at det er lave tall, som gir store utslag og variasjoner. Ser vi på tall for hittil i år, ser vi dessverre en økning i alle enkeltbransjer sammenlignet med tallene for 2022, sier Almskog.

Stor prosentvis økning for jordbruk, skog og fiske, men få i antall.

Konkursreduksjon på Sør- og Vestlandet
Hittil i år har samtlige fylker i Norge opplevd en økning i konkurstallene. Statistikken er verst i Nordland fylke, med 42,2 prosent økning sammenlignet med samme periode (januar – juni) i 2022. Samtidig har vi isolert sett i juni en positiv utvikling i Agder, Rogaland, og Vestland, hvor antall konkurser har blitt redusert med hhv. 21, 17, og 20 prosent, sammenlignet med juni 2022. Også Vestfold og Telemark har sett en reduksjon på 27,8 prosent i juni 2023 mot juni 2022.

– Det er stor variasjon i de geografiske tallene, både fra måned til måned, og mellom fylkene. På månedsbasis er det de nordligste fylkene som kommer verst ut. Nordland har isolert sett i juni fått en økning på 128,6 prosent, og Troms og Finnmark 87,5 prosent økning, sammenlignet med juni i fjor. Når det er sagt, er det fint å se en reduksjon på Sør- og Vestlandet, legger Kari Mette Almskog til.

Del:
Annonse