21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter, Emil A. Bellen Nordahl. (Foto: Adrian Lorentsson)

VALG 2023: Å kutte utslipp starter i lokalsamfunnene

MENINGER: Norge befinner seg midt i en klima- og miljøkrise, som det er viktig at det settes fokus på. Det er avgjørende at tiltak blir satt i verk, og nøkkelen til suksess ligger i våre egne lokalsamfunn.
Annonse

En av de mest effektive og enkle tiltakene som lokalsamfunn kan iverksette for å redusere miljøavtrykket, er å kutte ned på det enorme matsvinnet som hver kommune bidrar til.

Matsvinn utgjør ikke bare et betydelig klimaproblem, men det påvirker også økonomien vår, spesielt i dagens tid med økende inflasjon. Tenk på det faktum at matproduksjon alene står for hele 25 prosent av verdens klimagassutslipp, samtidig som 1/3 av all produsert mat blir kastet. Det er helt absurd at så mye ressurser går til spille når det er så enkelt å utnytte det vi allerede har.

Annonse

For at lokalsamfunnene skal kunne gjøre en innsats for å redusere matsvinnet, må det legges til rette for dem. En løsning kunne vært å utvikle et enkelt verktøy for planlegging av innkjøp, slik at hver enkelt innkjøper i ulike instanser enkelt kan få oversikt over innkjøp, forbruk og matsvinn. Ved å gjøre det enklere å handle ansvarlig, vil flere kunne ta bevisste valg for å redusere matsvinnet.

Matvarer som havner i søppelkonteinerne i butikker på grunn av «best før»-datoen, bør få en ny sjanse. Istedenfor å kaste bort flere kilo med fullt brukbare produkter, bør både kommunen og næringslivet samarbeide for å finne løsninger.

En mulighet er å inngå avtaler med kommunen, slik at produktene kan gis videre til sykehjem, barnehager, bofellesskap, skoler og andre institusjoner før de går i søpla. Det finnes mange muligheter til å bidra til å redusere matsvinnet på en meningsfull måte.

Øvre Eiker Høyre tar initiativet og mener at kommunen må sette et ambisiøst mål om å kutte matsvinnet med 50 prosent i løpet av en 4-års periode. Det er avgjørende at kommunen forenkler for innbyggere og bedrifter å velge miljøvennlige alternativer. Dette krever et bredt samarbeid mellom offentlig og privat sektor, hvor bindende tiltak blir iverksatt for å sikre framgang.

Matsvinnet i Øvre Eiker og resten av Norge må reduseres betydelig, og dette kan bare oppnås gjennom et godt planlagt samarbeid mellom offentlig og privat sektor.

Ønsker du en enda større satsning på enkle bærekraftige tiltak i Øvre Eiker, så vil jeg virkelig anbefale deg å lete etter lista til Høyre i valglokalene den 11. september.

Emil A. Bellen Nordahl
Leder Øvre Eiker Høyre

Del:
Annonse