4. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Forfatter av innlegget – Lasse Haugen – ordførerkandidat for Arbeiderpartiet.

VALG 2023: Trygghet, tillit og gode tjenester

MENINGER: Ingen mennesker er bare sterke eller svake. Vi er alle - ved ulike hendelser i livet - både sterke og svake. Derfor går Arbeiderpartiet til valg for trygghet, tillit og gode tjenester.
Annonse

For det er det som er kjernen i folks liv. Sånn er det i Oslo. Slik er det i Vadsø, og slik er det i Øvre Eiker. Jordbrukskommunen. Skaukommunen. Stedet vi er «sammen om», og hvor vi «sammen skaper et livskraftig Øvre Eiker.»

Og tryggheten er selve grunnmuren i en livskraftig kommune. Uten trygghet for helse, arbeid og oppvekst får vi et hardere og mer egoistisk samfunn. Et samfunn med større forskjeller og større mistenksomhet mellom folk. For mens trygge mennesker våger og skaper mer, mister utrygge mennesker tilliten til både folk og fellesskapet.

Annonse

Derfor går Øvre Eiker Arbeiderparti til valg på å styrke våre felles helse- og omsorgstjenester for de eldste, samtidig som vi styrker barnehage- og skoletilbudet for de yngste. For som vi voksne vet så altfor godt, varer en god barndom livet ut, men det gjør dessverre også en dårlig en.

Derfor er barnehagene og skolene nøkkelinstitusjoner i kommunen. I barnehagene våre vil vi prioritere at det er nok pedagoger og barne- og ungdomsarbeidere. Vi vil ha flere faglærte lærere, høyere lærertetthet, og vi kommer til å prioritere at skolenes profesjonsfellesskap blir gitt nok ressurser til faglig oppdateringer.

Dette gjør vi for at elevene våre skal ha et godt sosialt læringsmiljø, hvor mobbing reduseres, frafall forhindres og flere føler at de lykkes og hører til. For i likhet med alt annet her i livet, er trygghet en nøkkel for å lykkes. Alt dette vil koste penger, men ingenting er så dyrt som et barn som faller fra eller en ungdom som faller utenfor.

Øvre Eiker Arbeiderparti er derfor krystallklare på at tiden er inne for å gi et godt og strukturert etterverntilbud til mennesker som har vært i rusbehandling. I den forbindelse handler det om at rusomsorgen gis nok ressurser, samt mulighet for faglig kompetanseheving.

Vi kommer til å spille på lag med ideelle organisasjoner, som for eksempel Crux, fordi de har erfaring, kompetanse og et fellesskap som gjør det lettere for mennesker som er på vei ut av rus til å komme tilbake til samfunnet.

Hovedmålet er å bygge kapasitet i vår egen kommune, slik at vi slipper store utgifter til dyre tiltak langt fra hjemkommunen. For det betyr noe hvordan vi tar vare på dem som sitter nederst ved bordet, akkurat som det betyr noe hvordan vi tar vare på de eldste i kommunen vår.

I tillegg til en styrket rusomsorg, og en skole med plass til alle, vil Arbeiderpartiet styrke eldreomsorgen. Derfor vil vi etablere helsestasjon for eldre hvor de møtes av kvalifisert helsepersonell som har tid og kompetanse. Vi skal styrke hjemmetjenesten og sørge for tilrettelagte boliger og god koordinering av tjenester til den enkelte. Dette gjør vi fordi vi tror eldre og andre tjenestemottakere kan bo lenger hjemme med tilpassede, nødvendige trygge og gode tjenester; slik at de kan leve livene de selv ønsker, lengst mulig.

For å gi eldre muligheten og tryggheten til å leve gode liv, trenger vi også helsearbeidere som har tid og tillit til å gjøre jobben sin. Og ikke bare tiden til å utøve grunnleggende tjenester og omsorg, men også den viktige mellommenneskelige praten.

God omsorg handler om å få bukt med ensomheten som altfor mange kjenner på; følelsen av å sitte alene og ikke lenger være en ressurs for de rundt seg. Da handler det om å dra nytte av de erfaringene kommunen har gjort rundt dagtilbudet på Eikertun. Dette har vært bra for brukeren fordi det har gitt økt trygghet, trivsel og livskvalitet.

Vi vil også innføre omsorgslosen. Dette er en tjeneste som skal være til støtte for pårørende av mennesker med behov for sammensatte, kommunale tjenester. Et aspekt ved dette går hånd i hånd med vår intensjon om å sette personer med demens og deres pårørende øverst på dagsorden.

Som ordfører i Øvre Eiker vil jeg bygge helse- og omsorgstjenester som vi kan være stolte av, og som vi med glede kan benytte oss av, når vi en dag trenger det.

Arbeiderpartiet går til valg på trygghet, tillit og gode tjenester. Rett og slett fordi det er selve grunnlaget for at folk i Øvre Eiker kan leve gode og trygge liv.

Lasse Haugen
Ordførerkandidat
Øvre Eiker Arbeiderparti

Del: