21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Voksenopplæringen i Øvre Eiker tilbyr gratis norskkurs til innvandrere denne høsten. (Illustrasjon)

Gratis norskkurs hos Voksenopplæringen i høst

Voksenopplæringen i Øvre Eiker kommune tilbyr i høst gratis norskkurs for voksne innvandrere med oppstart fra 17. august.
Annonse

Voksenopplæringen har søkt og fått tildelt ekstramidler for å holde norskkurs som er gratis for deltakerne. Disse midlene er først og fremst øremerket innvandre som ikke har rettigheter til gratis norskopplæring og deltakere som har utgåtte rettigheter, men som trenger mer opplæring.

– Vi vil tilby kurs både på dag- og kveldstid. Det kan være mange arbeidsgivere som har ansatte som trenger norskopplæring. Det er ikke ofte vi har tilbud om gratis kurs for alle, sier fagleder Nina Horgen Strømmen i Voksenopplæringen.

Annonse

Du kan altså velge mellom kurs på dagtid eller kveldstid. Det er begrenset antall plasser, og du må søke om plass ved å følge lenken til kommunens nettside.

Dagkurs (oppstart mandag 17. august)

A1, A2 og B1 nivå: Mandag, onsdag og torsdag kl. 08.30 – 11.45

B2 nivå: Mandag, onsdag og fredag kl. 08.30 – 11.45

Kveldskurs (starter onsdag 30. august)

A1, A2, B1 og B2 nivå: Mandag og onsdag kl. 17.00 – 19.30

Om kursene
Kursene er på 80 – 100 timer. Bøker og Chromebook kan lånes på kurset. Det er begrenset antall plasser, og søkere fra Øvre Eiker kommune prioriteres. Voksenopplæringen tar forbehold om endringer av oppstartsdato og kursdager.

Del:
Annonse