13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er ventet mye regn i kveld og det er sendt ut farevarsel på oransje nivå. Det blir også lyn og torden mange steder.

Varsler svært kraftig styrtregn med fare for torden

Meteorologisk Institutt og Varsom.no melder nå om fare for styrtregn og tordenvær på oransje nivå over store deler av Sør- og Østlandet. Det kan lokalt komme store mengder nedbør på kort tid.
Annonse

Avsender: Meteorologisk Institutt
Fare øker: 4. august 2023, kl.14.00
Fare minker: 4. august 2023, kl. 23.00
Sannsynlighet: Sannsynlig > 50 prosent

Konsekvens
Fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Noen steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager. Kraftige regnbyger kan gi oversvømmelse i kjellere.

Annonse

Råd
Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannføring. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene. Unngå ferdsel på utsatte steder. Ikke kjør bil i vann dypere enn 30 cm.

Beskrivelse
Svært kraftige regnbyger ventes lokalt i ditt område. Det er variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt. Nedbørens plassering er usikker. Stedvis er nedbøren ventet å passere 35 mm/1t.

Del:
Annonse