19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er nå sendt ut et trippelt farevarsel og selv om Eiker og Drammen ligger i utkanten i utkanten av stormen, vil likevel komme store nedbørsmengder også her. (Meteorologisk Institutt)

Ekstremværet «Hans»: Trippelt farevarsel for mandag og tirsdag

(Oppdatert kl. 21.10) NVE og Varsom.no har nå utarbeidet et nytt varsel for mandag og tirsdag over store deler av Østlandet. Lavtrykket «Hans» kommer med full styrke inn over landet i natt og vil gi fra seg ekstremt mye nedbør, noe som igjen kan føre til flom og jordskred.
Annonse

Selv om Eiker-bygdene og Drammen ligger i utkanten av det som kalles den første «høststormen», vil det komme store nedbørsmengder også her. I Hokksund er det meldt om 46 mm regn i løpet av mandagen, men det tirsdag er meldt 45 mm regn. I Drammen er det meldt om enda mer regn.

Men lenger inn i landet vil det komme betydelig mye med nedbør og dette vannet skal nedover mot havet etter hvert. Det betyr stor fare for flom og Drammenselva er allerede stor.

Annonse

Som kartet viser er det nå tre varsler ute samtidig.

Dette melder Varsom.no:

Konsekvens
Flere skredhendelser ventes. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på vei eller jernbane kan bli redusert. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Råd
Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg med på værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Kraftig erosjon i vassdrag kan stedvis utløse mindre utglidninger, som kan redusere stabiliteten langs vassdraget. Vær spesielt oppmerksom på slike utglidninger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire, og i områder med marine avsetninger. Varsle beredskapsansvarlig i kommunen ved observasjon av slike hendelser.

Beskrivelse
Dette er en sjelden situasjon som kan føre til alvorlige skader. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Det ventes opp mot 100 mm i løpet av 24 timer. På 48 timer kan det komme inntil 150 mm totalt, og bygene kan komme opp mot 20-35 mm per time. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er stedvis svært høy. Nedbørmengden og nedbørens plassering er noe usikker. Skredfaren er størst der bygene treffer.

Har innkalt fylkesberedskapsrådet
Vi har i dag innkalt fylkesberedskapsrådet og kommunene i Viken og Oslo for å drøfte situasjonen.

– Vi ønsker å forsikre oss om at alle kommunene er forberedt på ekstremværet og eventuelle konsekvenser av det, sier fylkesberedskapssjef Christine Huseby Torjussen.

Flom, skred og skredfare
Både flom, jordskred og trefall over veibanen kan føre til at veier stenger. I tillegg er både Statens vegvesen og fylkeskommunene forberedt på å måtte stenge veier på grunn av fare for flom og skred. Noen slike stengninger kan bli langvarige.

Fare for vannplaning
Prognosene søndag ettermiddag tyder på at Østlandet nord for Oslo, indre deler av Møre og Romsdal og den sørligste delen av Trøndelag er mest utsatt.

– Det vil være overvann mange steder. De som må ut og kjøre, må være ekstra oppmerksomme på faren for vannplaning, særlig på motorveier med høy hastighet og stor trafikk, sier seksjonsleder Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Det er foreløpig for tidlig å si hvor nedbøren vil skape størst problemer.

Forsikringsbransjen ruster seg
Tryg Forsikring oppfordrer folk til å flytte campingvogner og biler som står utsatt til, til høyere områder. Her går det nemlig store verdier tapt hver gang det er slik flom. De minner også om at flomskader på kjøretøy må dekkes av egen kaskoforsikring og dekkes ikke av naturskadeforsikringen.

Veier kan bli stengt på grunn av skred, flom og fare for flom og skred. (Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen)
Del:
Annonse